cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
31 май, 2016 г., 10.00 ч.
КТ "Подкрепа", пл. Гарибалди, София.

Социалните помощи са твърде щедри, обезкуражават хората да работят, създават паразити“ – манипулацията вече е необорима. Тя се е превърнала в нещо като аксиома – твърдение, което не подлежи на доказване, но изглежда очевидно. Числата и правилата обаче говорят съвсем друго. Може ли да се живее с 65 лв.? Има ли освен сива икономика и сива бедност? Колко са нуждаещите се, които системата въобще не обхваща?

Заповядайте на представянето на изследване, което представя цялостна картина на социалното подпомагане в България и разкрива как стигматизирането на бедните, болните и безработните води до отнемане на социални придобивки, от което впоследствие потърпевши са всички.

Автор Ваня Григорова – икономически съветник на КТ „Подкрепа“ и председател на сдружение „Солидарна България“.

Анализът е изготвен по инициатива на сдружение „Солидарна България“ и Колектив за обществени интервенции.
Георги Медаров, Жана Цонева, Момчил Христов, Огнян Касабов, Предприемачески дух и призрачни предприемачи: експертно знание, неолиберално управление и социално страдание, София: КОИ, 2015.

Възходът на новите дискурси за предприемачеството е неотделим от задълбочаващата се криза на натрупването на капитала, но и от по-широкия дефицит на ефикасна интерпретативна схема, която да мисли и преодолява противоречията в съвременната политико-икономическа конюнктура.

Предприемаческият дух обещава индивидуално спасение за всеки, който съумее да мисли outside the box, да е достатъчно „разчупен“, „игрив“, „отворен за нови тенденции“, „да предусеща алтернативното“. Един по-внимателен поглед обаче открива множество механизми за изключване и отписване на мащабни обществени групи (роми, възрастни, хора без образование, бедни младежи и др.) от правото да употребяват и усвояват предприемаческите дискурси легитимно и ефективно. Като резултат определени дребни предприемачи практически биват хронично изключвани от сферата на предприемачеството както чрез държавна интервенция, така и под напора на конкуренцията.

Пълният текст ...Вече можем да ви предложим за свободно сваляне каталога, който създадохме след провеждането на София куиър форум 2015.

„Сладък съюз” е мотото на третото издание на София куиър форум, което поставя в центъра темата за семейството. Стремейки се да използва думата „куиър” по-скоро като глагол, като действие в определена ситуация и много по-малко като съществително и определение, тази година форумът предлага широка платформа за споделянето на различни проблеми и гледни точки с фокус - семейството.

Една част от тях съзнателно се стреми да отиде отвъд кръга от въпроси, които в публичното пространство най-често се асоциират с ЛГБТ теми. В този смисъл самата постановка на темата касае много по-малко полето на активизма, конкретните политически задачи, въпросите за равенството, правата, законодателните инициативи и много повече се опитва да проникне отвъд културната инерция, като потърси може би незабележими връзки, точки на пресичане и споделени проблеми. Именно поради това, куиър и ЛГБТ въпросите са поставени в контекста на феминистки и различни маргинални перспективи, и не на последно място във връзка с променящите се роли вътре в хетеросексуалната матрица. Пресичането на тези граници представлява пресичане на различни езици, определящи производството на знание и начините на представяне в публичното пространство. А това отваря поле за формиране и въобразяване на различни възможни конструкции на заедност, на „ние”; като в самата споделеност на тези „ние”-та се откриват специфични, частни форми на себе-определяне и връзки между „аз” и „ти”.

София куиър форум 2015 бе събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство се фокусира върху пола и сексуалността като  паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустранно. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията „пол“ и “секусалност” в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място.

София куиър форум 2015 се проведе в периода 3-19 декември 2015 г. на различни локации в София и беше куриран от Владия Михайлова, която е и съставителка на каталога. Повече инфо тук.

 

Файл за изтегляне:

 

- pdf версия, онлайн издание, 142 стр. (изтеглете оттук)

 

Планираме в близките месеци да продуцираме и печатна версия на каталога.

Изданието е двуезично (на български и английски) и освен документация на форума включва текстове на Светла Енчева, Стефан Кръстев, Боян Манчев, Владия Михайлова, Сираго Циара, Боряна Росса, Олег Мавроматти, както и интервюта с участниците Карлос Мота и Карол Радишевски.

Приятно четене от Нови леви перспективи и Колектив за обществени интервенции!На тази страница ще можете да откривате информация за предстоящите събития в рамките н НЛП на турне 2016. 

Информацията ще бъде добавяна постепенно след като знаем подробностите за място и час.
28 декември, 2015 г., 11.00 ч.
the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София


През 2014 г. направихме читателска група върху ранните политически статии на Карл Маркс с водещ Момчил Христов. Целта ни беше да реконструираме Марксовото схващане за либералното управление през Алтюсеровата категория за конюнктура. В края на 2014 г. организирахме публичен семинар на тема „Маркс и актуалното“, в чийто рамки представихме резултатите.

През 2015 г. продължихме читателската група като прочетохме и обсъдихме първи том на „Капиталът“, с водещи Георги Медаров и Жана Цонева. Този път се стремяхме да реконструираме взаимовръзките между време, тяло и капитал в първи том, като от голямо значение за подхода ни бяха изследванията на Масимилиано Томба. Имайки предвид богатството от повдигнатите от Маркс въпроси в първи том първоначалната ни идея се разшири. Това разширение е отразено и в публичния семинар, който е финалът на тазгодишната читателска група. В докладите са включени и изследвания на текстовете от читателската група през 2014 г. В последна сметка задачата бе да разчертаем поле от възможности за разнопосочни изледователски проекти, вдъхновени от Марксовото наследство.
Пълният текст ...
21 декември, 2015 г., 19.00 ч.the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София 

През последните години наблюдаваме консолидацията на един предприемачески новговор. Предприемаческият дух се е превърнал в тотална обяснителна схема и в решение на практически всички обществени проблеми: бедността, постсоциализма и глобализацията, настоящата капиталистическа криза, безработицата сред млади и стари, достъпа до култура, расизма и социалното изключване, липсата на канализация, обезлюдяването на селата и неравното географско развитие. Все повече ентусиасти от страната и чужбина, стартъп гурута и месии, експерти по младежка иновация и активисти с готовност за „разрешаване на реални проблеми“, се впускат в „нетуъркинг“ за „социални иновации“, oткриват „бизнес инкубатори“ и „акселератори“, отварят съзнанието на младежта за вълнуващия и безграничен свят на предприемаческата вселена, изнамират нови форми за изграждане на визии, ангажират местни общности и власти в нейерархична комуникация, инициират „грасруутс крауд-сорсд процеси по вземане на решения“, участват в Eразъм за млади предприемачи и създават иновативни „предприемачески екосистеми“, организират всевъзможни „бизнес коучинги“ и „тренинги“ за „младежи, които не ги мързи“, повишават обществената осведоменост, насърчават предприемческия дух, за да спомогнат за прозрачността, просперитета, демокрацията, щастието, цивилизацията, производителността и ръста на БВП.

Предприемаческият дух обещава индивидуално спасение за всеки, който съумее да мисли „outside the box“, да е достатъчно разчупен, игрив, отворен за нови тенденции, да предусеща алтернативното. Същевременно обаче има множество механизми за изключване на мащабни обществени групи от легитимното право да употребяват и усвояват предприемаческите дискурси ефективно. Задейства се строен научен апарат по класификация, за да отчлени групата на предприемачите. Например, „автентичните“ предприемачи се мислят като част от т.нар. „креативна“ или „средна“ класа, а „неавтентичните“ са вписвани в категории като „автономни работници“ или „червеи“. Противоречието между всеобщия апел на новите предприемачески дискурси и изключващото им осъществяване е централен проблем на настоящето изследване.

В него авторите Георги Медаров, Жана Цонева, Момчил Христов и Огнян Касабов разнищват не само държавно-експертните-научни източници на предприемаческите дискурси и изключващите механизми, на които се опират, но и ролята на социалното страдание и неравенствата в производството на предприемачески субективности.

Заповядайте на представянето на изследването (което ще бъде достъпно за сваляне във pdf format съвсем скоро и напълно безплатно) в the fridge&Хаспел.

С участието на проф. Лиляна Деянова, д-р Миладина Монова и д-р Велислава Петрова.
Вече можем да ви предложим в pdf формат изданието на
 
Ваня Григорова и Георги Медаров, На прицел – общественото водоснабдяване, София: КОИ, 2015.  
 

Изданието представя резултатите от изследване, проведено през 2015 г. в сътрудничество между Нови леви перспективи и Солидарна България. В настоящия доклад авторите правят преглед на националните стратегии в областта на ВиК услугите в България. Поставен е акцент върху прогнозираното увеличение на цената за водоснабдяване. Описани са и някои алтернативни варианти за развитие на сектора. Прегледът повдига въпроси за причините за неотклонното следване на препоръките на Световната банка, за отделените 7 млн. лв. за консултантските услуги на Банката и участието в съставянето на стратегията на още няколко звена на СБ, чиято неприкрита цел е увеличаване на дела на приватизираните активи и концесионирани дейности в световен мащаб.


Файл за изтегляне:
 
- pdf версия, онлайн издание, 54 стр. (изтеглете оттук)
 
Изданието е само на български език. Можете да се сдобиете с печатното издание като ни пишете или на място в Социалент център "Хаспел". 
 

Приятно четене от Нови леви перспективи, Колектив за обществени интервенции и Солидарна България!
11.00 ч., 16 ноември 2015 
КТ Подкрепа, София, ул. Ангел Кънчев 2


Последните няколко български правителства се опитват да отприщят нова вълна от концесии в сферата на ВиК. Според заплатен от държавата доклад на Световната банка, отдаването на "Софийска вода" на мултинационалната корпорация Веолия следва да бъде пример за целия сектор. Но успешна ли е наистина тази концесия? Цените са скочили неколкократно, загубите остават на почти същите нива от преди 15 години, обещаните инвестиции липсват, налице са корупционни скандали и впечатляваща непрозрачност.

Веолия е обект на силни критики заради действията си в цял свят. Наскоро започна разследване срещу управляваната от нея компания за ВиК в Букурещ, включващо обвинения за корупция и източване, благодарение на които цената на водата в румънската столица нараства с 1400% от 2000 г. до момента.

Това не е изключение. Заради системния провал на частния сектор в управлението на ВиК, през последните две десетилетия в цял свят наблюдяваме завръщането на общественото водоснабяване. От Париж и Берлин до Буенос Айрес и Джакарта - за последните 15 години водоснабяването е върнато обратно в публични ръце в над 235 града в 37 държави.

Осъзнали ли са управляващи и граждани вредите от концесиите на водата и готови ли са да поемат нов път на развитие – управление на водите в интерес на хората, а не на международните корпорации? Какви са последствията от тези процеси за ситуацията в България?

Заповядайте на представянето на изследване за актуалното състояние на водоснабдяването и канализацията в България.

Участници: Ваня Григорова, Георги Медаров, Сатоко Кишимото

Кишимото работи в Транснационалния институт (TNI) в Амстердам като координатор на "Връщане на общественото водоснабдяване" ("Reclaiming Public Water") - международната мрежа oт изследователи, активисти, синдикалисти в полето на водния сектор. Тя е автор и на редица изследвания върху глобалното връщане на общественото водосбнадяване. Повече за нея тук.
Вече можем да ви предложим в pdf формат изданието на
 
Ваня Григорова, Чавдар Найденов, Иво Христов, Договорите за свободна търговия: Инструментът на силните в глобалната икономика. История, ефекти и алтернативи, София: КОИ, 2015.    
 
Изданието представя резултатите от изследване, проведено през 2015 г. в сътрудничество между Нови леви перспективи и Солидарна България. Настоящият доклад прави преглед на историческата трансформация на търговските и инвестиционни споразумения, техните ефекти и тенденции за развитие.
11.00 ч., 9 октомври 2015, БТА, бул. "Цариградско шосе" 49

Нови леви перспективи/Колектив за обществени интервенции и Солидарна България ви канят на представяне на доклада

Ваня Григорова, Чавдар Найденов, Иво Христов, Договорите за свободна търговия: Инструментът на силните в глобалната икономика. История, ефекти и алтернативи, София: КОИ, 2015. 

12 държави оповестиха успешния край на преговорите по оформяне на Транс-тихоокеанското партньорство. Юридически се дооформя търговското споразумение между ЕС и Канада (СЕТА), очаква се финалното гласуване да се проведе през 2016 г. Преговорите по трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС (ТПТИ) напредват. А междувременно текат и договорки за либерализация на услугите (TiSA).
canlı bahis siteleri