cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън

 

Фондация "Приказка за пътя" и Сдружение "Колектив за обществени интервенции" изпълняват партньорски проект „е-ГЛАС!“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0165-C02 по процедура BG05SFOP001-2.009 Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на Оперативна програма „Добро управление“, финансирана от Европейския социален фонд.

Пълният текст ...Изследването "Живот с увреждане в 'трудовата утопия': образи на продуктивизма" (автор: Ина Димитрова) е вече достъпно онлайн. Представянето му се проведе в сряда, 25.09.2019 от 18 ч. в Националния студентски дом - София, с участието на Ваня Григорова, Стоян Ставру и Галина Гончарова.

Прочетете подробен репортаж от събитието тук. Барикада също така направиха интересно интервю с Ина Димитрова, в която тя споделя каква е мотивацията зад нейната работа, както и какви са някои произтичащи от нея изводи.

В контекста на актуалните борби на хората с увреждания в България, изследването разглежда различни концепции за тяхното включване в обществото. Те включват както избрани ключови моменти от западния активизъм на хората с увреждания, така и някои от политиките спрямо тези хора в социалистическа България. Текстът подлага на критика наложилото се напоследък схващане за включването основно чрез пазара на труда, водено от една издигната на пиедестал продуктивистка идеология.

Можете да изтеглите изследването оттук (pdf, 67 стр.)

Из заключението:

"Очевиден е фактът, че винаги ще има хора с увреждания, които не могат да работят, а понякога няма да могат да бъдат и компенсаторно продуктивни техните най-близки. Дори в общество, което е направило дълбоки, реални стъпки, адекватно подкрепени финансово, за интегриране на хората с увреждания в света на труда, някои все пак ще останат изключени. В този смисъл, бъдещето, към което активизмът трябва да се стреми, не бива да се изчерпва с призива за включване в системата на труда и на продуктивността. Подобни критики се множат през последните години и немалко от тях се опитват да предложат контраценности по отношение на продуктивността и да покажат, че контрахегемонни практики, подкопаващи изискването за продуктивизъм, отварят възможност за формирането на солидарни общности с много други групи, маргинализирани от неолибералните политики. Надеждата е, че ще могат да изобретят нови начини на съпротива срещу потисничеството и нови форми на заедност – през универсалността на човешката слабост и уязвимостта, схващана не като изключително състояние, което спъва прогреса и натоварва икономиката, а като структуриращ принцип на съвместността в едно общество, което е фундаментално взаимозависимо."


31 октомври, 2018 г., 10.00 ч.
КТ Подкрепа, пл. Гарибалди, София.

Огнян Касабов, Ивайло Атанасов, Ваня Григорова. Плосък данък или демокрация? За прогресивна данъчна реформа в България. София: КОИ, 2018.

След 10 години в сила, плоският данък показа своя ограничен потенциал и доведе до силно негативни ефекти за българското общество. България е разкъсвана от най-високите нива на икономическо неравенство в ЕС. Ножицата между бедни и богати се разтваря все по-широко и националното богатство се концентрира в ръцете на олигархията. Чуждестранните инвестиции спадат, а сивата икономика не се свива. Време е България да ревизира своята данъчна политика и да въведе прогресивно облагане. Българските граждани трябва да вземат от „експертите” правото да решават как се разпределя и за какво се харчи националното богатство.

Заповядайте на представянето на съвместното изследване на Колектив за обществени интеревенции и Солидарна България.

Участници: Боян Захариев (Отворено общество), Ваня Григорова (Солидарна България), Ивайло Атанасов (Барикада) и Огнян Касабов (Колектив за обществени интервенции)

Модератор: Мирена Филипова (Солидарна България)
29 октомври, 2018 г., 19.00 ч.
Гьоте Институт - София,  ул. Будапеща 1, София.

Георги Медаров, Жана Цонева, Мадлен Николова. Експлоатация и съпротива: трудът в три подизпълнителски бранша. София: КОИ, 2018.

На каква експлоатация са подложени българските работници и по какъв начин се съпротивляват срещу нея? Наскоро медиите в България и Германия огласиха нови факти за шокиращите условия на труд в шивашката промишленост у нас. Те станаха публично достояние благодарение на проучване на Кампания Чисти дрехи, осъществено в България от членове на Колектив за обществени интервенции.

Заповядайте на представянето на най-новото изследване на Колектива, което дава по-обхватен поглед към условията на труд у нас. Това първо сравнително изследване на подизпълнителството в България ще ви въведе в световете на шивашката промишленост, частните охранителни услуги и кол-центровете. Тъй като на аутсорсинга се пада значителен дял от българската икономика, критичното изследване на КОИ запълва една важна липса. То дава глас на борбите на българските граждани за достоен живот, както и на ролята на синдикатите в подобряването на трудовите условия.

Участници: Росица Маринова (председател на федерация Лека промишленост към КТ Подкрепа), Калин Първанов (журналист), Жана Цонева (КОИ), Георги Медаров (КОИ)

Модератор: Огнян Касабов (КОИ)
31 май, 2016 г., 10.00 ч.
КТ "Подкрепа", пл. Гарибалди, София.

Социалните помощи са твърде щедри, обезкуражават хората да работят, създават паразити“ – манипулацията вече е необорима. Тя се е превърнала в нещо като аксиома – твърдение, което не подлежи на доказване, но изглежда очевидно. Числата и правилата обаче говорят съвсем друго. Може ли да се живее с 65 лв.? Има ли освен сива икономика и сива бедност? Колко са нуждаещите се, които системата въобще не обхваща?

Заповядайте на представянето на изследване, което представя цялостна картина на социалното подпомагане в България и разкрива как стигматизирането на бедните, болните и безработните води до отнемане на социални придобивки, от което впоследствие потърпевши са всички.

Автор Ваня Григорова – икономически съветник на КТ „Подкрепа“ и председател на сдружение „Солидарна България“.

Анализът е изготвен по инициатива на сдружение „Солидарна България“ и Колектив за обществени интервенции.
Георги Медаров, Жана Цонева, Момчил Христов, Огнян Касабов, Предприемачески дух и призрачни предприемачи: експертно знание, неолиберално управление и социално страдание, София: КОИ, 2015.

Възходът на новите дискурси за предприемачеството е неотделим от задълбочаващата се криза на натрупването на капитала, но и от по-широкия дефицит на ефикасна интерпретативна схема, която да мисли и преодолява противоречията в съвременната политико-икономическа конюнктура.

Предприемаческият дух обещава индивидуално спасение за всеки, който съумее да мисли outside the box, да е достатъчно „разчупен“, „игрив“, „отворен за нови тенденции“, „да предусеща алтернативното“. Един по-внимателен поглед обаче открива множество механизми за изключване и отписване на мащабни обществени групи (роми, възрастни, хора без образование, бедни младежи и др.) от правото да употребяват и усвояват предприемаческите дискурси легитимно и ефективно. Като резултат определени дребни предприемачи практически биват хронично изключвани от сферата на предприемачеството както чрез държавна интервенция, така и под напора на конкуренцията.

Пълният текст ...Вече можем да ви предложим за свободно сваляне каталога, който създадохме след провеждането на София куиър форум 2015.

„Сладък съюз” е мотото на третото издание на София куиър форум, което поставя в центъра темата за семейството. Стремейки се да използва думата „куиър” по-скоро като глагол, като действие в определена ситуация и много по-малко като съществително и определение, тази година форумът предлага широка платформа за споделянето на различни проблеми и гледни точки с фокус - семейството.

Една част от тях съзнателно се стреми да отиде отвъд кръга от въпроси, които в публичното пространство най-често се асоциират с ЛГБТ теми. В този смисъл самата постановка на темата касае много по-малко полето на активизма, конкретните политически задачи, въпросите за равенството, правата, законодателните инициативи и много повече се опитва да проникне отвъд културната инерция, като потърси може би незабележими връзки, точки на пресичане и споделени проблеми. Именно поради това, куиър и ЛГБТ въпросите са поставени в контекста на феминистки и различни маргинални перспективи, и не на последно място във връзка с променящите се роли вътре в хетеросексуалната матрица. Пресичането на тези граници представлява пресичане на различни езици, определящи производството на знание и начините на представяне в публичното пространство. А това отваря поле за формиране и въобразяване на различни възможни конструкции на заедност, на „ние”; като в самата споделеност на тези „ние”-та се откриват специфични, частни форми на себе-определяне и връзки между „аз” и „ти”.

София куиър форум 2015 бе събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство се фокусира върху пола и сексуалността като  паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустранно. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията „пол“ и “секусалност” в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място.

София куиър форум 2015 се проведе в периода 3-19 декември 2015 г. на различни локации в София и беше куриран от Владия Михайлова, която е и съставителка на каталога. Повече инфо тук.

 

Файл за изтегляне:

 

- pdf версия, онлайн издание, 142 стр. (изтеглете оттук)

 

Планираме в близките месеци да продуцираме и печатна версия на каталога.

Изданието е двуезично (на български и английски) и освен документация на форума включва текстове на Светла Енчева, Стефан Кръстев, Боян Манчев, Владия Михайлова, Сираго Циара, Боряна Росса, Олег Мавроматти, както и интервюта с участниците Карлос Мота и Карол Радишевски.

Приятно четене от Нови леви перспективи и Колектив за обществени интервенции!На тази страница ще можете да откривате информация за предстоящите събития в рамките н НЛП на турне 2016. 

Информацията ще бъде добавяна постепенно след като знаем подробностите за място и час.
28 декември, 2015 г., 11.00 ч.
the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София


През 2014 г. направихме читателска група върху ранните политически статии на Карл Маркс с водещ Момчил Христов. Целта ни беше да реконструираме Марксовото схващане за либералното управление през Алтюсеровата категория за конюнктура. В края на 2014 г. организирахме публичен семинар на тема „Маркс и актуалното“, в чийто рамки представихме резултатите.

През 2015 г. продължихме читателската група като прочетохме и обсъдихме първи том на „Капиталът“, с водещи Георги Медаров и Жана Цонева. Този път се стремяхме да реконструираме взаимовръзките между време, тяло и капитал в първи том, като от голямо значение за подхода ни бяха изследванията на Масимилиано Томба. Имайки предвид богатството от повдигнатите от Маркс въпроси в първи том първоначалната ни идея се разшири. Това разширение е отразено и в публичния семинар, който е финалът на тазгодишната читателска група. В докладите са включени и изследвания на текстовете от читателската група през 2014 г. В последна сметка задачата бе да разчертаем поле от възможности за разнопосочни изледователски проекти, вдъхновени от Марксовото наследство.
Пълният текст ...
21 декември, 2015 г., 19.00 ч.the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София 

През последните години наблюдаваме консолидацията на един предприемачески новговор. Предприемаческият дух се е превърнал в тотална обяснителна схема и в решение на практически всички обществени проблеми: бедността, постсоциализма и глобализацията, настоящата капиталистическа криза, безработицата сред млади и стари, достъпа до култура, расизма и социалното изключване, липсата на канализация, обезлюдяването на селата и неравното географско развитие. Все повече ентусиасти от страната и чужбина, стартъп гурута и месии, експерти по младежка иновация и активисти с готовност за „разрешаване на реални проблеми“, се впускат в „нетуъркинг“ за „социални иновации“, oткриват „бизнес инкубатори“ и „акселератори“, отварят съзнанието на младежта за вълнуващия и безграничен свят на предприемаческата вселена, изнамират нови форми за изграждане на визии, ангажират местни общности и власти в нейерархична комуникация, инициират „грасруутс крауд-сорсд процеси по вземане на решения“, участват в Eразъм за млади предприемачи и създават иновативни „предприемачески екосистеми“, организират всевъзможни „бизнес коучинги“ и „тренинги“ за „младежи, които не ги мързи“, повишават обществената осведоменост, насърчават предприемческия дух, за да спомогнат за прозрачността, просперитета, демокрацията, щастието, цивилизацията, производителността и ръста на БВП.

Предприемаческият дух обещава индивидуално спасение за всеки, който съумее да мисли „outside the box“, да е достатъчно разчупен, игрив, отворен за нови тенденции, да предусеща алтернативното. Същевременно обаче има множество механизми за изключване на мащабни обществени групи от легитимното право да употребяват и усвояват предприемаческите дискурси ефективно. Задейства се строен научен апарат по класификация, за да отчлени групата на предприемачите. Например, „автентичните“ предприемачи се мислят като част от т.нар. „креативна“ или „средна“ класа, а „неавтентичните“ са вписвани в категории като „автономни работници“ или „червеи“. Противоречието между всеобщия апел на новите предприемачески дискурси и изключващото им осъществяване е централен проблем на настоящето изследване.

В него авторите Георги Медаров, Жана Цонева, Момчил Христов и Огнян Касабов разнищват не само държавно-експертните-научни източници на предприемаческите дискурси и изключващите механизми, на които се опират, но и ролята на социалното страдание и неравенствата в производството на предприемачески субективности.

Заповядайте на представянето на изследването (което ще бъде достъпно за сваляне във pdf format съвсем скоро и напълно безплатно) в the fridge&Хаспел.

С участието на проф. Лиляна Деянова, д-р Миладина Монова и д-р Велислава Петрова.
Joomla SEF URLs by Artio
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile