cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
19 ч., 22 март 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Лекция на Атила Мелег: Разпадането на социализма - взаимовръзката между локални и глобални фактори


Мелег разглежда разпадането на държавните социализми в две направления. Това са безкритичнито отношение на социалистическите режими към европейската идеология, от една страна и глобалната икономическа ситуация от 1980-те години, от друга. Основен момент в лекцията му, също така, е връзката на тези процеси със засилването на европейската десница в пост-социалистическия период.

Атила Мелег е унгарски социолог, икономист и историк. Той работи като университетски преподавател в Центъра по международни изследвания и колеж "Сечени" в будапещенския икономически университет и в университета Корвинус.  Също така, Мелег е и старши научен сътрудник в Института за изследване на демографията в Будапеща. Той често преподава и в САЩ, Русия и Грузия.

Изследователските му интереси включват: демографска история на Унгария през 19-ти и 20-ти век, историческа и дискурсивна социология на демографията и историческа социология на миграцията. В последната си книга (On the East-West Slope? Globalization, nationalism, racism and discourses on Central and Eastern Europe) Мелег анализира социологическите и символни значения на разделението на Източна и Западна Европа след края на Студената война. И докато базовата полярност на Студената война се запазва, нейният смисъл се изменя радикално от края на 70те години на 20 век.

В книгата си Мелег разкрива слабостите на либералното характеризиране на разделението изток-запад като в процеса разкрива полязириращия ефект на крайния национализъм и етнически расизъм. Теоретичната рамка на работата на Мелег включва идеите на известни теоритици като Карл Манхайм, Мишел Фуко, а от скоро Малег се позовава и на Мария Тодорова и Ивер Нойман.

Книгата му разкрива как негативно ориентираната към Източна Европа крива "изток-запад" е неразривно свързана със западни стереотипи. Мелег анализира историческата промяна в дискурсите "изток-запад" от стария модернизационен тип до новите цивилизационни дискурси. В допълнение, книгата е един от първите опити за прилагане на пост-колониален анализ към развитието на Източна Европа.

Още от Атила Мелег:

Атила Мелег: Трагедията на Виктор Орбан и унгарската левица

On the East-West Slope - Globalization, nationalism, racism and discourses on Central and Eastern Europe
Joomla SEF URLs by Artio
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile