cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
Целта на уъркшопа е да вплете в обща критическа рамка миграционните движения, разглеждани като миграция към и извън (мулти)националната общност, и да подложи на преоценка рязкото разграничаване между “политическа” и “икономическа” миграция. Позицията, от която изхождаме, се основава на разбирането за нуждата от критическо осмисляне на дихотомиите вътре/вън, политическа/икономическа миграция, легално/нелегално, с които традиционно работят както социалните изследвания, така и политическите движения. С този уъркшоп се опитваме да преминем отвъд тези опозиции като развием рамка, която предлага по-добро дефиниране на разнородните практики на съпротива на “мигрантите” в епохата на късния капитализъм. За тази цел сме поканили изследователи и активисти от няколко европейски държави, с които да дискутираме поставените проблеми в тяхната положеност в един по-широк европейски политически контекст. Ще очертаем анализи и стратегии, които отиват отвъд дихотомията вътре/вън и разделението гражданин/негражданин, за да изградим основата на една обща политическа борба.
 


Ден 1 (8 май, 2014 г.) Отвъд либералните разграничения 

10.30 - 11.00 - Откриване

11.00 – 12.30 ч. панел 1:
“Чистилище.eu: Миграционни потоци към външната граница на ЕС”
Във фокус ще бъдат категориите на “търсещи убежище” и “бежанци” като преминаващи външната граница на ЕС. Също така ще разгледаме границата като конструирана във вътрешността под формата на затворени и отворени лагери (центрове). Панелът има за цел да очертае как миграционите политики на ЕС и местните институции конструират образа на бежанеца и нелегалния имигрант, както и органичените възможности за съпротива срещу тези класификации и репресии.
Модератор: Цветелина Христова
Участници:
- Петя Димитрова, Академия по изящни изкуства, Виена. “Бежанският протестен лагер във Виена”
- Рода Мадзива, Катедра по социология и политология, Нотингамски университет. “Дискурси за ‘незаслужили’ в имигрантските политики: ролята на експертното знание за легитимиране на изключването и стигматизацията на търсещите убежище в Обединеното кралство”
- Мелина Антонакаки, Катедра История и философия на точните науки и технологиите, Атински университет. “Популации в транзит: хора, вредители, продукти: как да признаем статута си и да отвърнем.”
- Бернд Каспарек, Гьотингенски университет. “Категорията “търсещ убежище:” управление на миграцията в Европа”
 
12:45 – 14:15 ч. панел 2: “Комбинат Европа: европейските мигранти като ‘предприемчиви жертви’”
В този панел ще разгледаме миграцията вътре в ЕС в различните й аспекти и привидно привилегирования статут на гражданите на ЕС като насочим фокуса си върху  комплексността и противоречията, заложени в категорията “европейско гражданство”. В анализите си ще включим трудностите и борбите на ‘икономическите мигранти’ от новите страни-членки към Западна Европа, за да покажем как дихотомията гражданин/негражданин е допълнително усложена и разколебана, а строгите разграничения между регулярен/нерегулярен статут и/или работа се размиват. По този начин ще въведем концепцията за класови отношения, пре/създадени във вътрешната миграция в ЕС.
Модератор: Неда Денева

Участници:
- Лиза Райднер, Гьотингенски университет. “Бележки върху ефектите на европейските ‘lex domicile’ върху общинските граници, работническите борби и свободата на движение.”
- Ирене Пеано, Болонски университет. “От лагери до полета: където експлоатацията на мигрантски труд се среща със системите за убежище”
- Лий Хийлшър, Гьотингенски университет. “Разполагане на борбите на европейските мигранти в пространството на Берлин”
- Спирос Марчетос, Гръцки отворен университет. “Европейските миграционни политики на практика: случаят на Гърция”

15:15 – 16:45 ч. панел 3: “‘Икономическа’ или ‘политическа’ миграция?”
В панела ще се разгледат и поставят под въпрос установените либерални категории на “политически” и “икономически” мигранти и ще се изнесе на преден план общото в борбата, изтъкано от сходни класови отношения и йерархии.
Модератор: Рая Апостолова
Участници:
- Джулиет Тондлана, Нотингамски университет. “Предоговаряне на мигрантските категории: случаят на зимбабвийските висококвалифицирани мигранти на пазара на труда във Великобритания”
- Том Викерс, Нортумрийски университет. “Ролята на имиграционните политики във Великобритания от периода 1999-2014 г. в стратифицирането на работническата класа и налагането на несигурни форми на труд и експлоатация”
- Симина Гуга, Организация ADO SAH ROM. “Филипинските домашни работници в Румъния - от изследване на отделен случай към очертаване на общ подход към румънските имиграционни политики и практики”.
- Файт Шваб, Университета Уоруик. “Разделението икономически мигрант/бежанец: интерсекционно конструиране, интерсекционно оспорване”.

17.00 – 18.00 ч. Дискусия
 
 
18.30 – 20.00 ч. Лекция на Вики Скуайър, Университет Уоруик.

Интервенция в политиките на мобилност


Ден 2 (9 май, 2014 г.) Има ли значение статутът?
 
На кръглите маси ще се спрем по-обстойно върху въпросите, засегнати през първия ден. Основната цел е да разгледаме различията в борбите, които се основават върху установения европейски юридически порядък и които видимо задълбочават разделението между категории като “икономически”, “политически”, “легален”, “нелегален”, “мигрант”, “търсещ убежище”, “ бежанец”. Тези различия се разглеждат като стратегически фактори в изграждането на “нова политика” в контекста на това, което може да се разпознае като европейски апартейд срещу мигрантите. Основното предизвикателство пред нас е да реконцептуализираме ролята на “анти-расистките” движения и да изградим основите на “нова политика”, която не ситуира “мигранта” като външен на по-обхватните развития и социални движения в Европа.
 
11.00 – 13.30 ч. Кръгла маса 1
Подслон и труд: ролята на (неолибералния) капитализъм и либералната демокрация
Жилището и работата се взаимносвързани и често вървят ръка в ръка с процесите на прекаризация. Какви са основните предизвикателства, свързани с регулацията на настаняването и труда, общи за борбите на различните категории мигранти: “бежанци”, “търсещи убежище”, “икономически мигранти”, “нелегални”? Какви са разликите в борбите и стратегиите и какво е общото между тези отделни категории “мигранти”?
 
14:30 – 16:00 ч. Кръгла маса 2
Образование и социално подпомагане: образование за еманципиращи политики? Социални помощи или поражение?
Все по-широко разпространено става убеждението, че да се получават социални помощи е живот на гърба на системата, улеснен допълнително от свободното придвижване на хора в ЕС и от “щедрите”, но изнемогващи социални системи на националните държави.  Образованието, от своя страна, постоянно се реформира по начин, който го прави достъпно за малцина  привилегировани и поставя пречки пред включването на “мигрантите”.

16:30 – 17:30 ч. Заключителни думи

Поканата за участие е тук


Joomla SEF URLs by Artio
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile