cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
Както беше обявено, сборникът Маркс: хетерогенни прочити от XX век освен печатно издание ще има и онлайн издание, което вече е факт.

Вече можем да ви предложим в pdf формат онлайн изданието на

Хараламби Паницидис, Емилия Минева, Станимир Панайотов (съставители), Маркс: хетерогенни прочити от ХХ век (сборник), София: Анарес, 2013.

Този сборник включва общо 44 текста от Иринг Фечер, Луи Алтюсер, Жан-Пол Сартр, Жак Маритен, Раймон Арон, Мишел Фуко, Анри Льофевр, Михаил Бакунин, Александър Кожев, Жан Иполит, Дьорд Лукач, Херберт Маркузе, Ерих Фром, Николай Лапин, Шломо Авинери, Джовани Сартори, Юрген Хабермас, Робърт Тъкър, Валтер Брюнинг, Рая Дунаевская, Лешек Колаковски, Милан Кангрга, Велко Корач, Ги Дебор, Карл Попър, Хана Арент, Корнелиус Касториадис, Брайън Меги, Роза Люксембург, Карл Корш, Ищван Месарош, Етиен Балибар, Михайло Маркович, Владислав Иноземцев, Тери Игълтън, Жак Дерида, и включва кратък коментар от Станимир Панайотов върху „Тезиси за Фойербах”.

Предлагаме ви 2 версии на онлайн изданието. Изданията са с нанесени корекции на забелязани грешки, като аналогичното на печатното издание е допълнено от именен показалец:

- pdf версия на печатното издание, 674 стр. (изтеглете оттук)
- pdf версия с по-широка разредка на текста за по-лесно и приятно четене, 832 стр. (изтеглете оттук)

Можете да изтеглите и като отделни файлове:

- само показалеца на книгата (изтеглете оттук)
- само корицата на книгата (изтеглете оттук)

Приятно четене от НЛП & Анарес!


Още за сборника тук и тук
19.30ч., 19 декември 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Лекция на Тодор Христов: #Окупирай Уолстрийт като self-help демокрация


За малко повече от година движението "Окупирай" трайно измени политическите координати не само в САЩ, а и в цял свят. Освен лозунга "Ние сме 99%", в който лесно се разпознаваме, то изобрети и много нови политически практики, отправяйки радикални въпроси, както към съвременния капитализъм, така и към представителната демокрация. Как, до каква степен и към кого разнородното множество  #Окупирай насочи своите искания? Какво е отношението между интелектуалците и движението и кой казва истината за това какво е то? Какви са въплъщенията на стремежите на движението да изобрети ново разпределение на правото да се решава за общото? Разпределение, което със самата си нестабилност да гарантира, че няма да поражда подчинението, пропило политическата икономия на съвременната представителна демокрация и което да конструира нова икономия на политическото. Освен изброените проблеми, Тодор Христов ще постави и някои ключови критични въпроси относно потенциалната цена на този нов режим на представителство.
Пълният текст ...
14-15 декември 2012, the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8
Изходът за лявото: анти-капиталистическата алтернатива отново на дневен ред


Този двудневен форум си поставя за цел да обговори няколко основни проблема на съвременните левици на Балканите в контекста на продължаващата системна криза на неолиберализма и икономическата криза след 2008 г. Целта е да поговорим за алтернативната политика на Балканите в левия политически спектър. С участието на леви интелектуалци и активисти от България и други балкански държави, искаме да проблематизираме политическата репрезентация на съвременната левица в региона. Наред с това, желаем да представим конкретни практики, модели и форми на съпротива, често асоциирани и до днес с антикапитализма.
Пълният текст ...
20-25 ноември 2012
София Куиър Форум 2012

Една от инициативите, осъществявани от колектива на Нови леви перспективи, е София куиър форум 2012Форумът ще се случи между 20 и 25 ноември. Откриването ще бъде на 20 ноември, вторник, в 19.00 в Социален център Хаспел.

За повече информация относно събитията и участниците във форума посетете http://xaspel.net/queer/bg/

София куиър форум 2012 е събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство изследва пола и сексуалността като паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустрано. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията „пол“ и “секусалност” в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място. 

Пълният текст ...
19 ч., 14 ноември 2012, the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8
Премиера на сборника Маркс: хетерогенни прочити от ХХ век 
+ дискусия на тема:
„Теоретичното наследство на Маркс: исторически граници и съвременни перспективи”

Хараламби Паницидис, Емилия Минева, Станимир Панайотов (съставители), Маркс: хетерогенни прочити от ХХ век (сборник), София: Анарес, 2012. 

Книгата ще бъде представена от Димитър Денков (Софийски университет) и Деян Деянов (Пловдивски университет)  последвано от дискусия на тема: "Теоретичното наследство на Маркс: исторически граници и съвременни перспективи" (с Димитър Денков, Деян Деянов, Хараламби Паницидис, Емилия Минева, Станимир Панайотов и с активното участие на публиката).

ПОВЕЧЕ: Сборникът Маркс: хетерогенни прочити от ХХ век е един от резултатите по проекта на Социален център „Хаспел” „Нови леви перспективи” , подкрепен от Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe. Една дълго чакана книга/проект в България: след 1989 г. литературната ни сцена едва ли познава подобен проект, включващ толкова много ключови текстове за Маркс през ХХ век – с няколко изключения, всички текстове се публикуват за пръв път на български език. Става дума за разнообразна селекция от автори от ХХ век (с едно изключение), повечето от които неортодоксални теоретици и революционери посвоему – както от Изток, така и от Запад. 

Пълният текст ...
19 ч., 9 октомври 2012, Младежки дом - Перник
Филмфест "Труд и глобализация" в Перник


През месец октомври продължаваме филмовия фестивал “Труд и глобализация”, чието първо издание се състоя в началото на 2011 година в социален център “Хаспел”, а след това се случи отново в Стара Загора по-рано тази година. В Перник ще гостуваме на Младежкия дом с филма

Понеделници на слънце, 113 мин. 
реж. Фернандо Леон де Араниа 

Това е история за онези, която живеят във вечната неделя, онези, които прекарват понеделниците си на слънце. История за хора, които са работили в корабостроителниците, но сега са безработни. 

Събитието ще се случи на 9 октомври 2012 от 19 ч. в Младежки дом - Перник, като ще бъде последвано от дискусия. 

Заповядайте!
19 ч., 24 септември 2012 г., the Fridge и Хаспел, София, бул. Мадрид 8
Лекция на Г. М. Тамаш: Как да схващаме източноевропейския социализъм?


Г. М. Тамаш накратко за темата на лекцията си в София:

Въпросът е в това дали смятаме, че характеристиките на “реалния социализъм” от съветски тип (т.е. планов и планиращ държавен капитализъм) могат да бъдат основа за нова еманципаторна политика, а за да се даде отговор на този въпрос е необходимо да се установят няколко общи и приемливи принципи за историческата интерпретация.

Еманципацията не е изключителна характеристика нито на социализма, нито на комунизма - точно обратното. Равенството пред закона, премахването на робството и личното подчинение са резултат от т.нар. “буржоазни” революции, т.е. част от разгръщането на режима на правовата държава. Маркс е бил абсолютно наясно с това, че свободата и равенството в либералния капитализъм са действителни.


Комунизмът ( = комуническата идея) не е само един еманципаторен проект, а представлява решителен разрив във човешката ситуация. Най-вече значи край на всяка форма на йерархия и принуда, а това означава и преобразуване на разделението между публично и частно.

Всичко това ни води до следния въпрос: Можем ли да смятаме, че системите на “реалния социализъм” въобще са посочвали към споменатата комунистическа цел?
Пълният текст ...
19 ч., 6 август 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Семинар с Росен Джагалов: Културните взаимоотношения между Втория и Третия свят в периода 1950-1990


Този неформален разговор с Росен Джагалов ще бъде посветен на историята на културните взаимоотношенията между Втория ("нашия") и Третия свят, в периода на тяхното съсъществуване (1950-1990), преди, а и след това. Реконструкцията на тази история ще ни помогне (1) да открием източниците на постколониалната теория в трудовете на такива леви мислители от началото на 20 в. като Роза Люксембург, Ленин, Троцки и Грамши и практиките на Коминтерна и многонационалната съветска държава от 1920-те години и (2) да обсъдим приложелнията на тази теория към бившите социалистически общества.
Пълният текст ...
18.30 ч., 21 юни 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Семинар със Спирос Маркетос: Дълг, евро и първоначалното натрупване в Гърция


Спирос Маркетос е завършил право и история и от 2001 г. насам преподава история на идеите в училището по политически науки на университета Аристотел в Солун. Сред публикуваните му книги са "Александър Папанастасиу и неговата епоха: противоречията на реформиския социализъм" (1998), "'Как целунах Мусолини': Първите стъпки на гръцкия фашизъм" (2006). 

Със своя статия от 2008 Спирос отпочна обществена дискусия относно отхвърлянето на гръцкия дълг. Неговите проучвания са фокусирани в епохата на Просвещението и Романтизма, историята на радикалните и крайно-десните движения, съветския и пост-съветския музикален авангард, и джендър история. Последният му труд е превод и редакция на спомените на прото-анархиста Едуард Джон Трилоуни (Edward John Trelawny), участник в Гръцката революция.

Пълният текст ...
20 ч., 19 юни 2012, вторник, кино „Различният Комсомол“ - Стара Закора 
Филмфест "Труд и глобализация" в Стара Загора
Безплатна прожекция на Битката за площад Атика и Завземането 

Продължаваме филмовия фестивал “Труд и глобализация”, чието първо издание се състоя в началото на 2011 година в социален център “Хаспел”. През 2012 година филмовият фестивал ще се осъществи в Стара Загора, заедно с колектива на „Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед” през месец юни, а през юли в Перник. В Стара Загора фестивалът ще гостува с два филма, представени от Мария Иванчева и Александър Мирчев.
Пълният текст ...
Joomla SEF URLs by Artio
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile