cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
18.30 ч., 11 юни 2012, the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8
Дискусия с Йоргос Мавракис: Изборите в Гърция - криза или възможност?
Новата лява алтернатива на предстоящите избори в Гърция през погледа на един човек от СИРИЗА 

Йоргос Мавракис е роден в Гърция, но от много години живее в България. Като младеж е член на КНЕ, младежката организация на ККЕ, но от много години е в Синаспизмос – основен компонент на СИРИЗА. Това е партията, която изненада всички европейци на последните избори и събуди надежда за реален отпор срещу задушаващата власт на истинските причинители на кризата - банки и корпорации. Според собствените му думи, той познава много добре както капитализма в Гърция и у нас, така и помни живота от "реалния социализъм" в България преди 1989 г. Живо се интересува от политика и смята, че е жизнено важно всеки гражданин да има достатъчно висока политическа култура, за да може активно да участва в решенията, касаещи собствения му живот и обществото, в което живее. Мавракис поддържа популярен интернет блог, в който често пише на български за събитията в Гърция като алтернатива на пропагандните и напоследък расистки клишета на корпоративните медии. Пълният текст ...
Продължаваме филмовият фестивал "Труд и глобализация", чието първо издание се състоя в началото на 2011 година в социален център "Хаспел". През 2012 година филмовият фестивал ще гостува в Стара Загора през месец юни, а през октомври - в Перник.

Филмовият фестивал цели да представи ситуацията на труда в условията на неолибералната глобализация. По-конкретно да разгледа на езика на киното социалните последствия от деиндустриализацията в първия свят, рамкираща изчезването на ръчния труд в него и географското му изместване в третия свят. Глобализацията на труда е и преход към ново, глобално разделение на, от една страна, страни-потребители и износители на знание и услуги, а от друга, на страни производителки (като Китай и Индия). Този процес не подмина и България.

Характерна черта на този преход е насочването на бизнеса към инвестиране в бързовъзвръщащи се спекулативни финансови инструменти, за сметка нa индустриално производство. Като резултат, индустриалният сектор в първия свят навлиза в криза, а основните производствени мощности са изнесени в по-бедните страни. Това пренасочване е нестабилно, а ситуацията на „финансиализация“ на икономиката се характеризира със задълбаваща се спирала от спукващи се спекулативни балони. Вълните на деиндустриализация се редуват с усилено търсене на нови бързи и краткосрочни печалби, при което икономическите кризи постоянно се изтласкват към нови географски райони, както и напред във времето чрез производството на нови и нови финансови инструменти. Това икономическо казино доведе и до сегашната глобална капиталистическакриза. Деиндустриализацията в Първия свят отваря пространства тип Третия свят в първия (под формата на изчезващата средна класа и разпространяването на градската нищета и гетата).
Пълният текст ...
17.00 ч., 17 юни 2012, the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8
Лекция и семинар с Борис Кагарлицки: Системната криза на неолибералния капитализъм 

Борис Кагарлицки е руски социолог и известен ангажиран интелектуалец. Публикува първата си книга през 1988 г. Мыслящий тростник (Мислещата тръстика), в която разглежда траекторията на съветките интелектуалци от 1917 г. до края на 1980-те . С книгата си добива голяма популярност и на Запад.

През 1970-те години активно се включва в лявото крило на дисидентското движение, издавайки самиздатски списания като Левый поворот (Ляв обрат) и Варианты (Варианти). Заради критичната му публицистична и издателска дейност е осъден за “анти-съветска” дейност, като излежава две години в затвора, освободен е след смъртта на Брежнев през 1983 г. В началото на 1990-те, по време на Елцин и преврата от 1993 г., е арестуван за “про-съветска” дейност, но по-късно освободен.

Той е специалист в областта на глобализацията, руската политика, политическа икономия и история. Кагарлицки е изследовател в Интитута за сравнителни политически изследвания в Руската академия на науките. Работил е и като експерт в международния изследователски център -  Transnational Institute (TNI) и е директор на Института за глобализация и социални движения в Москва. Публикувал е над 15 книги, сред известните заглавия са: Периферната империя: Русия и световната система (2008) и Русия по време на Елцин и Путин – неолибералната автокрация (2002). Той редовно пише и за Znet, Новая Газета, Тhe Progressive, The Moscow Times. Издател е на интернет журнала рабкор.ру. Често пътува, за да изнася лекции, както в известни университети, така и пред активисти.
Пълният текст ...
19 ч., 18 април 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Семинар с Гай Стендинг: Прекариатът - новата опасна класа

Гай Стендинг (Университета Бат, Великобритания) е автор на над 25 книги и още множество научни изследвания в областта на трудово-пазарните отношения, социалната сигурност, икономиката на труда, безработицата, трудовата гъвкавост, структурните реформи и социалната политика.

Стендинг е и сред ключовите фигури на световното синдикално движение. От 1999 г. до 2006 г. ръководи отдела по социално икономическа сигурност в Международната организация на труда (МОТ) към ООН. През 1990-те отговаря за страните в преход в същата организация, оглавявайки отдела за политиките в сферата на пазара на труда. Поради това има и задълбочени познания за ситуацията у нас. Стендинг е работил като експерт за много правителства в целия свят, както и за серия международни организации като Програмата на ООН за развитие (ПРООН), офиса на Върховния комисар по човешки права към ООН, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Световната банка, Азиатската банка за развитие, Европейската комисия, Международната конфедерация на профсъюзите и други.
Пълният текст ...
19 ч., 30 март 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Семинар с Димитра Кофти и Милена Кремъкова: Нови социални неравенства на трудовия пазар след 1989 г.

Милена Кремъкова се занимава със социалните трансформации в България след 1989 г. Между 2008 и 2010 г. провежда социологическо изследване за промените в морския трудов пазар, което включва над 50 дълбочинни интервюта с хора от морската индустрия в Бургас и Варна, включено наблюдение и анализ на документи, литературни източници и документални филми. През 2012 г. защитава докторска дисертация по социология по темата.

Презентацията на Милена Кремъкова е озаглавена Моряшки биографии между социализъм и капитализъм: социалните ефекти на трансформациите в трудовия пазар след 1989 г. В тази лекция ще проследим как наглед абстрактни процеси като глобализация, либерализация и приватизация оформят трудовите и личните биографии след 1989 г. Ще бъдат засегнати въпроси като: Какво загубихме и какво спечелихме от либерализацията на пазара на труда след 1989 г.? Как се отразяват на биографиите ни институционалните промени и пазарната икономика и какви нови неравенства се наблюдават? Как се променят значенията на понятия като „работа“, „труд“, „заетост“ и „кариера“? Какви нови стратегии за намиране на работа или кариера се използват – и кои от тях са успешни? Различно ли подхождат към пазара на труда различните поколения и как изглеждат типичните биографии в различните възрастови групи? Морският транспорт е избран за илюстрация на тези промени като един от най-либерализираните и глобализирани сектори, за да се проследи какво разкриват биографиите на настоящи и бивши моряци и брегови служители за промените в България след 1989 г.

Антропологът Димитра Кофти (University College London, Великобритания) се занимава с изследване на всекидневните отгласи на гъвкавкия капитализъм. Провежда това изследване в България и Гърция. Нейната презентация е базирана на проучването й в различни фабрики в София, осъществено чрез интервюта с работници и управители. Димитра Кофти ще говори за начините, по които опитът, спомените и изобразяването на ‘социалистическите’ производствени политики и на продължаващата ‘криза’ допринасят за формирането на специфичните политически дискурси сред работниците.
Пълният текст ...
19 ч., 22 март 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Лекция на Атила Мелег: Разпадането на социализма - взаимовръзката между локални и глобални фактори


Мелег разглежда разпадането на държавните социализми в две направления. Това са безкритичнито отношение на социалистическите режими към европейската идеология, от една страна и глобалната икономическа ситуация от 1980-те години, от друга. Основен момент в лекцията му, също така, е връзката на тези процеси със засилването на европейската десница в пост-социалистическия период.

Атила Мелег е унгарски социолог, икономист и историк. Той работи като университетски преподавател в Центъра по международни изследвания и колеж "Сечени" в будапещенския икономически университет и в университета Корвинус.  Също така, Мелег е и старши научен сътрудник в Института за изследване на демографията в Будапеща. Той често преподава и в САЩ, Русия и Грузия.
Пълният текст ...
Joomla SEF URLs by Artio
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile