cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън

 

Фондация "Приказка за пътя" и Сдружение "Колектив за обществени интервенции" изпълняват партньорски проект „е-ГЛАС!“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0165-C02 по процедура BG05SFOP001-2.009 Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на Оперативна програма „Добро управление“, финансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е създаване на механизъм за участие на младите хора в процеса на разработване и контрол на законодателството на държавата, като част от партньорското управление с гражданите на Република България. В резултат на проекта е създадена и функционира иновативна гражданска онлайн платформа, която позволява на младежите да бъдат реални участници в процесите на формулиране и мониторинг на законодателството.

Целеви групи по проекта са административни структури на изпълнителната власт; държавни органи, създадени с Конституцията на Република България; неправителствени организации, младите хора от българската общественост.

В края на периода на изпълнение на проекта ще се проведат онлайн събития, чрез които да се популяризира проектът и да се получи обратна връзка от представителите на целевите групи.

Събитията ще се проведат онлайн в социалната мрежа Фейсбук на 05, 06 и 07 юни от 12 часа.

Линкове за участие в събитията:

05.06 https://www.facebook.com/events/709198293168833/

06.06 https://www.facebook.com/events/259478965126112/

07.06 https://www.facebook.com/events/2595454870767425/

По-подробна информация за проекта и неговите резултати можете да намерите тук: https://bit.ly/2zURC0E

 

 

(ДОГОВОР BG05SFOP001-2.009-0165-C01 ПРОЕКТ „е-ГЛАС!” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.)

 

Joomla SEF URLs by Artio
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile