cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
28 декември, 2014 г., 15.30 ч., the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София

Рая Апостолова, Неда Денева и Цветелина Христова (авторки), Situating migration in transition: temporal, structural, and conceptual transformations of migrations. Sketches from Bulgaria. София: КОИ, 2014.

Изследванията, включени в изданието, ще бъдат представени от своите авторки, както и от редакторката Росица Генчева.

Situating Migration in Transition е издание по проекта на Нови леви перспективи, с финансовата подкрепа на Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe, и част от едногодишен проект, който включва и международния уъркшоп Е/Имиграция, проведен през май 2014 г. Авторките на текстовете в тази публикация Рая Апостолова, Неда Денева и Цветелина Христова вървят срещу установената в постсоциалистическа България дефиниция на Прехода. Преходът е разгледан като трансформация без телос (Мезадра). В трите текста миграцията е разглеждана като едно от фундаменталните качества, които стоят в основата на и са катализирани от социално-икономическите процеси и преходът е деконструиран като серия от преходи - темпорални и между категории, в които се рамкират миграциите.

Апостолова се фокусира върху работниците, идващи от Виетнам, и разглежда миграционните процеси по време на реално съществуващия социализъм от 1970-те до самото начало на 1990-те години. Спирайки се на понятията дълг и интернационализъм, авторката проследява как ролята на чуждестранния работник се предефинира от интернационален дълг към социалистическата солидарност в производствена сила, изплащаща чуждестранни задължения.

Текстът на Неда Денева „Променящите се значения и практики на работа: случаят на българските роми като граждани и мигранти в Европейския съюз” проследява трансформациите в преживяванията на нерегулярните работници, като граждани в България и като мигранти в Европейския съюз.  Авторката разглежда взаимовръзката между едно ограничено разбиране за труд като регулярна и платена работа, наложено като единствено легитимно от страна на институциите и широкото обществено мнение, и процесите на изключване от достъп до пълно гражданство. При тези процеси работниците, ангажирани в различен от наложения като легитимен формат работа, се превръщат и в „незаслужаващи” и „недостойни” граждани.

Текстът на Цветелина Христова се отнася до развитието на кол-центровете в България като частен случай на т.нар. "виртуална миграция" - аутсорсването на услуги, и връзката му с работната миграция и други видове мобилности в български контекст. Свръхмобилността на дигиталния труд го прави и свръхпрекариен, поставяйки работниците в глобална конкуренция според умения и цена на труда. Това води до преструктуриране на трудовата заетост в световен мащаб, обособявайки "зони" с определено съотношение между цена на труда и стандарт на живот. Така става възможно Христова да анализира допълнително нови миграционни процеси.

Изданието ще бъде достъпно през януари 2015 г.
Joomla SEF URLs by Artio
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile