cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
Вече можем да ви предложим в pdf формат изданието на
 
Ваня Григорова, Чавдар Найденов, Иво Христов, Договорите за свободна търговия: Инструментът на силните в глобалната икономика. История, ефекти и алтернативи, София: КОИ, 2015.    
 
Изданието представя резултатите от изследване, проведено през 2015 г. в сътрудничество между Нови леви перспективи и Солидарна България. Настоящият доклад прави преглед на историческата трансформация на търговските и инвестиционни споразумения, техните ефекти и тенденции за развитие.
11.00 ч., 9 октомври 2015, БТА, бул. "Цариградско шосе" 49

Нови леви перспективи/Колектив за обществени интервенции и Солидарна България ви канят на представяне на доклада

Ваня Григорова, Чавдар Найденов, Иво Христов, Договорите за свободна търговия: Инструментът на силните в глобалната икономика. История, ефекти и алтернативи, София: КОИ, 2015. 

12 държави оповестиха успешния край на преговорите по оформяне на Транс-тихоокеанското партньорство. Юридически се дооформя търговското споразумение между ЕС и Канада (СЕТА), очаква се финалното гласуване да се проведе през 2016 г. Преговорите по трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС (ТПТИ) напредват. А междувременно текат и договорки за либерализация на услугите (TiSA).

09.10. 2015 г., 19.00 ч. the fridge & Хаспел
бул. Мадрид 8, София

Политическата ксенофобия в Европа днес не е ограничена до страните, управлявани от открито ксенофобски партии; тя е политика на ЕС. Тази ксенофобия, насочена срещу неевропейци, захранва и расизма срещу европейци - в частност чернокожите, мюсюлманите, ромите. Затова антирасизмът трябва да се бори не само срещу отявления расизъм и расовите дискриминации, но и срещу държавната ксенофобия и политиките, които расиализират европейските нации.

Възходът на расизма и ксеонофобията в ЕС трябва да бъде разбиран в по-широк контекст: “Крепостта Европа” е и неолиберална Европа. Трябва да разберем как едната логика е свързана с другата, но без да предпоставяме някаква икономическа предопределеност, която не взема предвид ролята на политиката. Необходимо е да сравним и съпоставим различните държави. Как например да разбираме двете страни на днешна Германия - безпощадна към гръцкия народ, но съчувстваща на бежанците?
__________________________

Ерик Фасен преподава в САЩ между 1987 г. и 1994 г. (в университета Брандайс и Нюйоркския университет), както и във Висшето нормално училище в Париж от 1994 до 2012 г. Днес Фасен е преподавател по социология в катедра “Политически науки” и съпредседател на катедра “Изследвания на пола” в Университета Париж-VIII. Неговата работа е съсредоточена върху съвременните политики на пола и расата, в това число ивърху имиграционните въпроси, във Франция, Европа и САЩ - често в сравнителна перспектива. Редовно взема участие във френски публични дебати по проблеми, свързани с неговите изследвания - от еднополовите бракове и равнопоставеността на половете до имиграционната политика и политиките на расата, но също и спрямо развитията на левицата.

Пълният текст ...

7 юни, 2015 г., 15.00 ч.
the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София

В тази група ще обсъдим два различни подхода към темата за работата на две различни феминистки учени - Силвия Федеричи и Кати Уийкс. Групата ще изследва текста на Федеричи Wages against Housework (1975) и трета глава от книгата на Кати Уийкс The Problem With Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics and Postwork Imaginaries (2011). Двата текста ще ни служат като отправна точка за обсъждането на политическите стратегии за самоорганизация и борба срещу неплатения културен и художествен труд. Участниците в групата трябва да прочетат текстовете предварително.

Модератор на читателската група ще бъде Катя Празник.

Катя Празник е асистент в Нюйоркския държавен университет в Бъфало, където преподава в програмата по управление на изкуствата. Празник получава докторска титла от Люблянския университет. Нейните изследвания са свързани с политиката на неплатен художествен труд и с политическата икономия на изкуствата по време на разпада на социалната държава. Като драматург, Празник е работила с редица танцови изпълнителни (Мая Делак, Матия Ферлин и Изток Ковач). От 2007 до 2009 г. тя е главен редактор на списанието за изпълнителски изкуства Maska. Авторка е на книгата Хронотопографии на танцa (2010, emanat). От 2009 до 2011 г. е ангажирана с подобряването на условията на труд на независимите артисти в Asociacija (Сдружение на културните НПО и фрийленсъри в Любляна). В момента Празник подготвя книга под заглавието Заплащането на художествения труд: трансконтинентален сравнителен анализ, която представлява изследване на установените културни политики и на грасруутс художествени инициативи в три различни контекста във връзка с неплатения художествен труд, предизвикани от процеса на неолиберализация – постсоциалистическа Словения, обединена Германия и САЩ след кризата.

7 юни, 2015 г., 19.00 ч.
the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София

Неплатеният/нископлатеният художествен труд изглежда е универсална тенденция в неолибералната политическа икономия заедно с изобилието от завършилите в художествени академии, представляващи ‘резервна армия’ за пазара на труда на нестопанския/неправителствен сектор.

Конвенционалните научни изследвания върху художествената работа, както и културните политики, разработени от транснационални органи (ЮНЕСКО) често отделят художествения труд от другите видове труд и го смятат за изключение. В тази лекция ще предложа противоположна перспектива като твърдя, че парадигмата на изключителността не само замъглява действителността на унищожителните условия на труд и живот на артистите и на производителите на култура, но и поставя последните в капана на неплатения труд. В този смисъл, липсата на заплащане прави художествения труд невидим при капитала, където обвързването чрез заплата е онова, което би превърнало артиста в работник. Препращайки към теориите, разработени в контекста на кампаниите за заплащане на домакинската работа от 1970-те години, водени от феминистки марксисти, ще покажа как артистите/художествените сдружения и правителствата предоговарят статуса на художествената работа. Моите аргументи са извлечени от дебати в два контекста (постсоциалистическа Словения и САЩ след кризата), които предлагат различни отговори на повтарящата се криза на неплатения или нископлатения художествен труд.

Пълният текст ...

9 май, 2015 г., 19.00 ч.
the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София

Залозите на конфликта в Украйна се простират отвъд националните ѝ граници, разкривайки потенциала на разрушителни „решения“ на настоящата криза на капитала, които предполагат ескалация на войната и агресивен национализъм. Това зловещо напомня на първата половината на XX в. Възходът на интеримперските съперничества укрепва позицията на елитите, както в сферата на евро-американската либерална хегемония, така и в Русия. Описването на конфликта като сблъсък между две несъвместими „цивилизации“, както и говоренето за „Нова Студена война“, довежда до идеологическа безизходица. Популярността на ултраконсервативни разкази, независимо дали става въпрос за либералният милитаризъм на Тимъти Снайдер, или пък съживяването на класическата империалистическа и геополитическа реторика от Александър Дугин, не оставя място за алтернатива на безотговорните призиви за война.

Този публичен дебат е опит за разрешаване на споменатата безизходица. Иля Будрайцкис (Москва) и Володимир Ишченко (Киев) са сред най-изявените критици на войнствения национализъм, който единствено задълбочава социалната и икономическа катастрофа. Включете се в дискусията за потенциала на левицата да избяга от капана на политическата и идеологическа задънена улица.


Иля Будрайцкис (1981) е историк, журналист и активист. Той е член на редколегиите на Художественный журнал, Открытая левая и LeftEast.

Володимир Ишченко е социолог, изследващ социалните протести в Украйна. Той е зам.-директор на Центъра за социални изследвания (Киев), редактор в списанието Commons: списание за социална критика и лектор в катедрата по социология в Националния университет на Академията Киев-Мохила.

 

Георги Медаров (съставител), Критически погледи към човешките права. София: КОИ, 2014, 320 стр.

Текстовете в сборника Критически погледи към човешките права, издание по проекта на „Нови леви перспективи,“ с финансовата подкрепа на Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe, проблематизират понятия като „човешки права“, „толерантност“, „култура“, „експертиза“, „бежанска криза“, „малцинства“ и „хуманитарна интервенция“. Тези понятия са променливи, притежават своя история, могат да имат деполитизиращ и атомизиращ ефект, но и да конституират субективности и колективности, да водят до нови форми на политизация. В тази връзка, сборникът се занимава не само с историческите условия и граници на понятията, структуриращи днешните схващания за човешките права, но сочи и към потенциала им за еманципативни борби, чийто залог е бъдещето.

В хронологичен ред, сборникът включва текстове от Костас Дузинас, Никола Гийо, Уенди Браун, Джудит Бътлър, Алана Лентин, Осаму Нишитани, Хана Аренд, Робин Блекбърн, Жак Рансиер, Гаятри Чакраворти Спивак.

ВАЖНО: Тази публикация е некомерсиална и не е предназначена за продажба.

Файл за изтегляне:

- pdf версия, онлайн издание, 199 стр. (изтеглете оттук)

Онлайн изданието е съкратено поради ограничения върху авторските права. Ако желаете да се сдобиете с книжното издание се свържете с нас. Изданието е с нанесени корекции на забелязани грешки.

Вече можем да ви предложим в pdf формат изданието на

Georgi Medarov and Jana Tsoneva,
Capital Reforms. Sofia: KOI Books, 2014.

Докладът представя резултатите от изследване, проведено в края на 2014 г. от Жана Цонева и Георги Медаров, с подкрепата на фондация „Роза Люксембург”.

В изследването се проследяват историческите изменения в оправданията на бюджетните съкращения и неолибералните "реформи" в седмичника Капитал от първата половина на деветдесетте години до днес. За Капитал "реформи" не обозначава някаква определена позиция, базирана на абстрактни принципи, а е вградена в исторически конкретни съотношения на сили, политикономически конюнктури и специфични властови битки. Мащабите на емпиричния материал позволяват само скицирането на по-общите тенденции, посочващи флуидността на категорията "реформи". Този момент е видим, например, при описанието на възхода на говоренето за "съдебна реформа" през последните години. Друга посока на изменение на оправданията на съкращенията е изместването им от политико-исторически аргументи (справяне с "тоталитарното наследство") към културно-географски стереотипи за "южните народи". Проследени са и противоречивите функционалности на категории като корупция, популизъм, консенсус, "цивилизационен избор" и "непопуляри мерки"; разривите между отношението към конкретните капиталисти и към абстрактния капитал; конституирането на либерални политически субекти, подкрепящи "реформите" и др. Водещ мотив в изследването е адаптивният характер на оправданията, описанията и рационалността на "реформите", изменящи радикално съдържанието си във времето с цел да запазят "посоката" си.
Пълният текст ...


Вече можем да ви предложим за свободно сваляне изданието

Raia Apostolova, Neda Deneva and Tsvetelina Hristova. Situating Migration in Transition: Temporal, Structural, and Conceptual Transformations of Migrations. Sketches from Bulgaria. Sofia: KOI Books, 2014. 

Situating Migration in Transition е издание по проекта на Нови леви перспективи, с финансовата подкрепа на Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe, и част от едногодишен проект, който включва и международния уъркшоп “Е/Имиграция: как да (преос)мислим ‘мигрантските борби’”, проведен през май 2014 г. Авторките на текстовете в тази публикация Рая Апостолова, Неда Денева и Цветелина Христова вървят срещу установената в постсоциалистическа България дефиниция на Прехода. Преходът е разгледан като трансформация без телос (Мезадра). В трите текста миграцията е разглеждана като едно от фундаменталните качества, които стоят в основата на и са катализирани от социално-икономическите процеси и преходът е деконструиран като серия от преходи - темпорални и между категории, в които се рамкират миграциите.

 

Пълният текст ...

 
 
Непредставените: как да демократизираме демокрацията?
4 април 2015, ТАМ, Велико Търново, 19 ч.
 
Дискусия върху книгата „Непредставените“ с Момчил Христов от Института за критически социални изследвания, Софийски университет, Пловдивски университет, Станимир Панайотов, Нови леви перспективи, Централен европейски университет, Будапеща, и Стефан Кръстев от издателство „КОИ“ KOI Books и проект "Нови Леви Перспективи". 
 
Повече от 4.2 милиона избиратели не гласуваха на изборите през 2013 г. или гласуваха за партии, които останаха извън парламента. Според “Непредставените” в съвременния свръхмодерен капитализъм изборите често действат като „машини за самоцензуриране“, които тихомълком заглушават мнението на големи мнозинства от граждани. Може би е дошло време да потърсим креативни решения на този проблем, като отрицателния вот например, които да дадат повече права на гражданите да избират как и какво точно избират. 

Снимки от събитието: Аудио от събитието: 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Автономизъм и марксизъм - дискусия върху съвременните социални движения
19 юни 2015, Солидарен център - Варна, Варна, 19 ч. 
 
Водещ ще бъде нашият гост от София - Стефан Кръстев. Върху сборника "Автономизъм и Марксизъм" ще говорят Станимир Панайотов и Момчил Христов.
 
Видео от събитието:Как да мислим миграцията? | SITUATING MIGRATION IN TRANSITION
11 декември 2015, Artnewscafe, Пловдив, 17 ч. 
 
В края на 2014 г. Нови Леви Перспективи/Издателство КОИ публикува изследването Ситуиране на миграцията в прехода: темпорални, структурни и концептуални трансформации на миграциите (на английски език). Две от авторките на сборника - Рая Апостолова и Цветелина Христова - ще бъдат в artnewscafe, за да представят изследването си и да дискутират с публиката.
 
Сборникът съдържа три анализа на случаи на трудова мобилност - виетнамските работници през социализма (Рая Апостолова), ромската миграция към Холандия (Неда Денева), развиващата се индустрия на кол центровете в България (Цветелина Христова).
 
И трите анализа поставят под въпрос някои от приетите категории, чрез които осмисляме миграцията - разделението между социализъм и постсоциализъм, преход и пост-преход, легалност и нелегалност на движение и труд, емиграция и имиграция, икономически и политически мигранти, мобилност на инвестиции и виртуална миграция. 
 
Ще използваме представянето като начална точка за дискусия върху рамките и категориите, чрез които се мисли миграцията, за да я поставим в широкия контекст на различни социални, икономически и политически процеси, които определят мобилността на труда, и върху които на свой ред миграцията влияе.
 
Участници: Рая Апостолова (Централноевропейски университет), Цветелина Христова (Университет на Западен Сидни) и Стефан Кръстев (НЛП/КОИ). Копия на книгата ще бъдат достъпни безплатно по време на представянето.

Снимки от събитието:В опит за по-добър провал: сп. dВЕРСИЯ и (не)възможният политически акт
21 декември 2015, ФИФ - ПУ, Пловдив, 16.30 ч. 
 
dВЕРСИЯ е платформа за независима лява публицистика – безплатно тримесечно електронно списание за социални, политически и културни анализи, фотография и непопулярни гледни точки.
 
Този понеделник част от колектива на списанието ще бъде в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за да разкаже повече за опита си в създаването на независима медия и да дискутира върху въпроси като
 
- Съществува ли такова нещо като “неполитически гражданин”?
- Има ли пространства, – медийни, академични, артистични – които да могат да предявят позиция извън политическото?
- Какво значи “лява публицистика”? 
- Какво значи една медия да е неутрална и независима? Възможно/желателно ли е въобще това?
- Когато медията се мисли като политически акт, какви са неините стратегии и средства? Как и защо действат те?
- Може ли преводът да бъде носител на критика? 
- Каква роля играят езикът и стилът на писане в опита за формиране на широки алианси и разтварянето на критически гледни точки, така че те да бъдат споделени от различни групи?
 
За тези и други въпроси ще разговаряме в понеделник и ще покажем как размисълът върху тях се отразява върху практическата ни работа като колектив.
 
С участието на Петър Добрев (докторант в Исторически факултет на СУ) и Неда Генова (докторант в Университета Голдсмитс в Лондон) от сп. dВЕРСИЯ. Модератор: Стефан Кръстев (Нови леви перспективи/Колектив за обществени интервенции).
 
Снимки от събитието: Аудио от събитието: 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

canlı bahis siteleri