cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
Целта на уъркшопа е да вплете в обща критическа рамка миграционните движения, разглеждани като миграция към и извън (мулти)националната общност, и да подложи на преоценка рязкото разграничаване между “политическа” и “икономическа” миграция. Позицията, от която изхождаме, се основава на разбирането за нуждата от критическо осмисляне на дихотомиите вътре/вън, политическа/икономическа миграция, легално/нелегално, с които традиционно работят както социалните изследвания, така и политическите движения. С този уъркшоп се опитваме да преминем отвъд тези опозиции като развием рамка, която предлага по-добро дефиниране на разнородните практики на съпротива на “мигрантите” в епохата на късния капитализъм. За тази цел сме поканили изследователи и активисти от няколко европейски държави, с които да дискутираме поставените проблеми в тяхната положеност в един по-широк европейски политически контекст. Ще очертаем анализи и стратегии, които отиват отвъд дихотомията вътре/вън и разделението гражданин/негражданин, за да изградим основата на една обща политическа борба.
19.00 ч., 27 март 2014, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8

Програмите за пренатална диагностика обикновено се легитимират като здравни услуги, утвърждаващи репродуктивната автономия и правото на информирано решение. Наред с това те обещават да се капитализират в здрави деца, щастливи семейства и общества, освободени поне от едно финансово „бреме”. Нормализирането им, обаче, има множество странични ефекти като един от най-значимите е въздействието върху разбирането за „добро” родителство: пренаталната „профилактика” се оказва мощен инструмент за респонсибилизация на бъдещите родители, превръщайки ги в генетични граждани. Този тип биологично гражданство може да се разглежда като ефективна форма на власт, като една „технология на гражданство”, която независимо от добрите си намерения е модус на конструиране и регулиране на живота, т.е. стратегия на управление, функционираща  чрез доброволно участие в самополагането ни като „овластени граждани”.

Ина Димитрова е доктор по философия, доцент към ПУ “Паисий Хилендарски”, член на Института за критически социални изследвания, хоноруван преподавател в магистърска програма „Интегративна биоетика” към СУ „Св. Кл. Охридски”. Автор е на монографиите Пренатална диагностика и биополитика в България, 2012, Издателство „Изток-Запад” и Рефлексивност и социална онтология, 2009, ИК “Критика и хуманизъм”.
Вече можем да ви предложим за свободно сваляне каталога, който създадохме след провеждането на Феминистка работилница 2013, в издание на издателство Анарес. 
 
Феминистката работилница е платформа за дискусии, действия и социално ангажирано изкуство, обърнати към проблемите на жените в капиталистическа България. Надеждата е, че тази платформа ще покаже необходимостта от организирани действия в нашето общество за видимост на проблемите на жените (както на хетеросексуалните, така и на представителките на ЛГБТ обществото) и за защита на техните права, в солидарност с представители на другите полове. 
 
Работилницата се проведе на 11-15 декември 2013 в Хаспел & the fridge. Повече инфо тук
 
Файл за изтегляне:
 
- pdf версия, онлайн издание, 54 стр. (изтеглете оттук)
 
Изданието е двуезично (на български и английски) и включва текстове на кураторките на работилницата Боряна Росса и Лиза Бабенко. 

Ако желаете да се сдобиете с печатната версия на каталога, моля прочетете как да го направите тук. 
 
Приятно четене от НЛП & Анарес!
Както беше обявено, сборникът Автономизъм и марксизъм: от Парижката комуна до Световния социален форум освен печатно издание ще има и онлайн издание, което вече е факт. 

Вече можем да ви предложим в pdf формат онлайн изданието на 

Николай Кърков и Станимир Панайотов (съставители), Атономизъм и марксизъм: от Парижката комуна до Световния социален форум. София: Анарес, 2013, 528 стр.

Този сборник включва общо 37 текста от 
Карл Маркс, Роза Люксембург, Херман Гортер, Ото Рюле, Антон Панекук, Александра Колонтай, В. И. Ленин, С. Л. Р. Джеймс с Рая Дунаевская и Грейс Лий, Мартин Глабърман, Корнелиус Касториадис, Даниел Моте, Ги Дебор, Атила Котани и Раул Ванегейм, Рене Ризел, Ситуационисткия Интернационал, Франко Берарди - Бифо, Марко Жакеме и Джанкарло Витали, Серджо Болоня, Марио Тронти, Паоло Вирно, Еди Шерки и Мишел Виеворка, Светозар Стоянович, Паоло Фрейре, Селма Джеймс, Мариароса Дала Коста, Силвия Федеричи, Миднайт Ноутс, Хари Клийвър, Ален Бадиу, Жак Рансиер, Майкъл Харт, Джордж Кафенцис, Тикун, Колективо Ситуационес, Боавентура де Суса Сантос, както и въведение от съставителите Николай Кърков и Станимир Панайотов. 


Изданието е с нанесени корекции на забелязани грешки.


Файлове за изтегляне:

- pdf версия, онлайн издание, 528 стр. (изтеглете оттук)
- само корицата на книгата (изтеглете оттук)
 
Ако желаете да се сдобиете с печатната версия на сборника, моля прочетете как да го направите тук

Приятно четене от НЛП & Анарес!

Още за сборника тук

Картинка: Умная Маша (Русия)


11-15 декември, 2013, the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София

 
КАКВО Е ФЕМИНИСТКАТА РАБОТИЛНИЦА?

Феминистката работилница е платформа за дискусии, действия и социално ангажирано изкуство, обърнати към проблемите на жените в капиталистическа България. Надеждата е, че тази платформа ще покаже необходимостта от организирани действия в нашето общество за видимост на проблемите на жените (както на хетеросексуалните, така и на представителките на ЛГБТ обществото) и за защита на техните права, в солидарност с представители на другите полове. Пълният текст ...
19.00 ч., 26 ноември 2013, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8

Антон Шеховцов е европейски научен сътрудник от "Изследователсата група за радикализъм и нови медии" (Radicalism and New Media Research Group) в Университета в Нортхамптън, Великобритания. Той е редактор на поредицата книги "Изследвания на крайната десница"(Explorations of the Far Right) при ibidem-Verlag.
Пълният текст ...
19.00 ч., 19 ноември 2013, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8

Милош Йованович е докторант по история в Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн. Той завършва магистратура по история в Централноевропейския университет през 2009г. и е бакалавър по история и международни отношения в Лафайет Колидж. В момента провежда изследването си в София с помощта на Американския научен център в София и на Social Science Research Council. Милош харесва киберпънк, градинарство и снимки на котки, които правят смешни неща.


На 19 ноември 2013г. Милош Йованович ще представи части от своето изследване на модернизацията на Белград и София през дългия XIX век. Разглеждайки по-ранен и труден период на трансформация, той цели да започне дискусия за ролята на градската история в настоящия контекст на постсоциалистическа Югоизточна Европа.

Говоренето за града на Балканите днес се случва в рамките на определена сцена. Темите, които засяга, са европеизацията и модернизацията, понякога разглеждани като успоредни, а друг път като несъвместими процеси. Така, градове като Белград и София са места на конфликт между "градско" и "селско", "цивилизация" и "варварство". В тази дихотомия, престъпното поведение, ниската култура и експлоатацията (независимо дали е свързана със социалния пол, труда или околната среда) са разглеждани като специфични за региона деформации на работещия, цивилизован градски ред. Този въобразен развит град работи като вълнуваща стока сама по себе си. Ние мислим ежедневния опит на ссвоите общности чрез образи като вълнуващия "световен град", "подреден център" и "буйния бедняшки квартал". Какво може да ни предложи градската история на подобна сцена?

Наред с други теми, Йованович ще говори и за начина, по който се появява съвременната градска култура на Балканите през XIX век. В постосманския период, животът в механите, потреблението и производството на пространство стават дълбоко свързани със стоковата икономика. По време на държавния социализъм, вулгарните марксистки историци разглеждат този процес като част от необходимия преход за региона. След 1989г. обаче културните истории целят да възкресят "гражданската" култура, захвърляйки настрана темата за цената, която регионът плаща. Тези културни истории не задават основен въпрос - какво означава да се анализира урбанизацията като стъпка напред? Каква е ролята на женския труд при градските трансформации? Накрая, трябва ли да се напише "история отдолу" на Балканите?
20 декември, 2013 г., 19 ч., the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София
 

Премиера на сборника Автономизъм и марксизъм: от Парижката комуна до Световния социален форум


заедно с дискусия на тема: „Автономистки марксизъм за 21-и век? За съвременното значение на една подривна традиция“

 
Николай Кърков и Станимир Панайотов (съставители), Атономизъм и марксизъм: от Парижката комуна до Световния социален форум. София: Анарес, 2013, 528 стр. 
 
Книгата ще бъде представена от нейните двама съставители и редактори, Николай Кърков (лектор по философия в Щатския унивеситет в Кортланд, САЩ) и Станимир Панайотов (докторант по джендър изследвания в Централен европейски университет в Будапеща, Унгария).
 
ПОВЕЧЕ: Сборникът Автономизъм и марксизъм: от Парижката комуна до Световния социален форум, издание по проекта на „Нови леви перспективи,“ с финансовата подкрепа на Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe, цели не само да запознае широката общественост в България с поредица от текстове, превеждани в голямата си част за пръв път на български език. Заедно с това, целта ни е да дадем възможно най-широка представителност на една скрита, подривна и дори нерядко потискана традиция в широкото поле на марксистката практическа теория: тази на автономисткия марксизъм.

19.00 ч., 24 октомври 2013, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8

Катрин Самари е френска икономистка, преподавател в университета Пари-Дофин. Нейните изследвания засягат реалния социализъм, и по-специално случая на Югославия, и т.нар. преход в Източна Европа. Катрин Самари е авторка на книгите "Y
ugoslavia Dismembered " и "Plan, Market and Democracy: the experience of the so-called socialist countries".
Самари е част от френската секция на Четвъртия интернационал.

Катрин Самари ще говори за "Самоуправлението: конкретна утопия". Драматичният край на югославския самоуправленски социализъм не се дължи на твърде много самоуправление, а на недостатъчно самоуправление. Настоящата криза на представителната демокрация не би следвало да отваря вратата за недемократични отговори, а да насърчи задълбочаването на плуралистичните дебати върху провала на „реалния социализъм”, както и на глобализираната капиталистическа система. Няколко урока, извлечени от югославския опит, ще бъдат изходната точка на този дебат.
18 ч., 21 юли2013, the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8В рамките на лятното училище "Между (пост) социализъм и (нео)либерализъм", на 21 юли в пространството на fridge & Хаспел проф. Дон Калб (Централен европейски университет, Будапеща) изнесе беседа на тема "Социализъм, постсоциализъм, неолиберализъм: взаимовръзки в Централна и Източна Европа". Беседата беше проведена в диалог с Володимир Ишченко (Украйна) и Флорин Поенару (Румъния), изследователи, повлияни от и работещи в контекста на изследванията на проф. Калб. 

Дон Калб е холандски изследовател и социален антрополог, понастоящем преподавател в Централен европейски университет, Будапеща. Най-популярното му изследване е книгата Expanding Class: Power and Everyday Politics in Industrial Communities, The Netherlands, 1850–1950, а също така е и съ-съставител на сборници като Critical junction: anthropology and history beyond the cultural turn; Globalization and development: themes and concepts in current research; Ten Years After: Hidden Histories and New Mythologies in East-Central Europe. Понастоящем преподава курсовете "Дебати върху глобализацията и развитието" и "Модерност: институции, власт, посредничество".
canlı bahis siteleri