cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
14-15 декември 2012, the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8
Изходът за лявото: анти-капиталистическата алтернатива отново на дневен ред


Този двудневен форум си поставя за цел да обговори няколко основни проблема на съвременните левици на Балканите в контекста на продължаващата системна криза на неолиберализма и икономическата криза след 2008 г. Целта е да поговорим за алтернативната политика на Балканите в левия политически спектър. С участието на леви интелектуалци и активисти от България и други балкански държави, искаме да проблематизираме политическата репрезентация на съвременната левица в региона. Наред с това, желаем да представим конкретни практики, модели и форми на съпротива, често асоциирани и до днес с антикапитализма.
Пълният текст ...
20-25 ноември 2012
София Куиър Форум 2012

Една от инициативите, осъществявани от колектива на Нови леви перспективи, е София куиър форум 2012Форумът ще се случи между 20 и 25 ноември. Откриването ще бъде на 20 ноември, вторник, в 19.00 в Социален център Хаспел.

За повече информация относно събитията и участниците във форума посетете http://xaspel.net/queer/bg/

София куиър форум 2012 е събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство изследва пола и сексуалността като паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустрано. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията „пол“ и “секусалност” в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място. 

Пълният текст ...
19 ч., 14 ноември 2012, the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8
Премиера на сборника Маркс: хетерогенни прочити от ХХ век 
+ дискусия на тема:
„Теоретичното наследство на Маркс: исторически граници и съвременни перспективи”

Хараламби Паницидис, Емилия Минева, Станимир Панайотов (съставители), Маркс: хетерогенни прочити от ХХ век (сборник), София: Анарес, 2012. 

Книгата ще бъде представена от Димитър Денков (Софийски университет) и Деян Деянов (Пловдивски университет)  последвано от дискусия на тема: "Теоретичното наследство на Маркс: исторически граници и съвременни перспективи" (с Димитър Денков, Деян Деянов, Хараламби Паницидис, Емилия Минева, Станимир Панайотов и с активното участие на публиката).

ПОВЕЧЕ: Сборникът Маркс: хетерогенни прочити от ХХ век е един от резултатите по проекта на Социален център „Хаспел” „Нови леви перспективи” , подкрепен от Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe. Една дълго чакана книга/проект в България: след 1989 г. литературната ни сцена едва ли познава подобен проект, включващ толкова много ключови текстове за Маркс през ХХ век – с няколко изключения, всички текстове се публикуват за пръв път на български език. Става дума за разнообразна селекция от автори от ХХ век (с едно изключение), повечето от които неортодоксални теоретици и революционери посвоему – както от Изток, така и от Запад. 

Пълният текст ...
19 ч., 9 октомври 2012, Младежки дом - Перник
Филмфест "Труд и глобализация" в Перник


През месец октомври продължаваме филмовия фестивал “Труд и глобализация”, чието първо издание се състоя в началото на 2011 година в социален център “Хаспел”, а след това се случи отново в Стара Загора по-рано тази година. В Перник ще гостуваме на Младежкия дом с филма

Понеделници на слънце, 113 мин. 
реж. Фернандо Леон де Араниа 

Това е история за онези, която живеят във вечната неделя, онези, които прекарват понеделниците си на слънце. История за хора, които са работили в корабостроителниците, но сега са безработни. 

Събитието ще се случи на 9 октомври 2012 от 19 ч. в Младежки дом - Перник, като ще бъде последвано от дискусия. 

Заповядайте!
19 ч., 24 септември 2012 г., the Fridge и Хаспел, София, бул. Мадрид 8
Лекция на Г. М. Тамаш: Как да схващаме източноевропейския социализъм?


Г. М. Тамаш накратко за темата на лекцията си в София:

Въпросът е в това дали смятаме, че характеристиките на “реалния социализъм” от съветски тип (т.е. планов и планиращ държавен капитализъм) могат да бъдат основа за нова еманципаторна политика, а за да се даде отговор на този въпрос е необходимо да се установят няколко общи и приемливи принципи за историческата интерпретация.

Еманципацията не е изключителна характеристика нито на социализма, нито на комунизма - точно обратното. Равенството пред закона, премахването на робството и личното подчинение са резултат от т.нар. “буржоазни” революции, т.е. част от разгръщането на режима на правовата държава. Маркс е бил абсолютно наясно с това, че свободата и равенството в либералния капитализъм са действителни.


Комунизмът ( = комуническата идея) не е само един еманципаторен проект, а представлява решителен разрив във човешката ситуация. Най-вече значи край на всяка форма на йерархия и принуда, а това означава и преобразуване на разделението между публично и частно.

Всичко това ни води до следния въпрос: Можем ли да смятаме, че системите на “реалния социализъм” въобще са посочвали към споменатата комунистическа цел?
Пълният текст ...
19 ч., 6 август 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Семинар с Росен Джагалов: Културните взаимоотношения между Втория и Третия свят в периода 1950-1990


Този неформален разговор с Росен Джагалов ще бъде посветен на историята на културните взаимоотношенията между Втория ("нашия") и Третия свят, в периода на тяхното съсъществуване (1950-1990), преди, а и след това. Реконструкцията на тази история ще ни помогне (1) да открием източниците на постколониалната теория в трудовете на такива леви мислители от началото на 20 в. като Роза Люксембург, Ленин, Троцки и Грамши и практиките на Коминтерна и многонационалната съветска държава от 1920-те години и (2) да обсъдим приложелнията на тази теория към бившите социалистически общества.
Пълният текст ...
18.30 ч., 21 юни 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Семинар със Спирос Маркетос: Дълг, евро и първоначалното натрупване в Гърция


Спирос Маркетос е завършил право и история и от 2001 г. насам преподава история на идеите в училището по политически науки на университета Аристотел в Солун. Сред публикуваните му книги са "Александър Папанастасиу и неговата епоха: противоречията на реформиския социализъм" (1998), "'Как целунах Мусолини': Първите стъпки на гръцкия фашизъм" (2006). 

Със своя статия от 2008 Спирос отпочна обществена дискусия относно отхвърлянето на гръцкия дълг. Неговите проучвания са фокусирани в епохата на Просвещението и Романтизма, историята на радикалните и крайно-десните движения, съветския и пост-съветския музикален авангард, и джендър история. Последният му труд е превод и редакция на спомените на прото-анархиста Едуард Джон Трилоуни (Edward John Trelawny), участник в Гръцката революция.

Пълният текст ...
20 ч., 19 юни 2012, вторник, кино „Различният Комсомол“ - Стара Закора 
Филмфест "Труд и глобализация" в Стара Загора
Безплатна прожекция на Битката за площад Атика и Завземането 

Продължаваме филмовия фестивал “Труд и глобализация”, чието първо издание се състоя в началото на 2011 година в социален център “Хаспел”. През 2012 година филмовият фестивал ще се осъществи в Стара Загора, заедно с колектива на „Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед” през месец юни, а през юли в Перник. В Стара Загора фестивалът ще гостува с два филма, представени от Мария Иванчева и Александър Мирчев.
Пълният текст ...
18.30 ч., 11 юни 2012, the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8
Дискусия с Йоргос Мавракис: Изборите в Гърция - криза или възможност?
Новата лява алтернатива на предстоящите избори в Гърция през погледа на един човек от СИРИЗА 

Йоргос Мавракис е роден в Гърция, но от много години живее в България. Като младеж е член на КНЕ, младежката организация на ККЕ, но от много години е в Синаспизмос – основен компонент на СИРИЗА. Това е партията, която изненада всички европейци на последните избори и събуди надежда за реален отпор срещу задушаващата власт на истинските причинители на кризата - банки и корпорации. Според собствените му думи, той познава много добре както капитализма в Гърция и у нас, така и помни живота от "реалния социализъм" в България преди 1989 г. Живо се интересува от политика и смята, че е жизнено важно всеки гражданин да има достатъчно висока политическа култура, за да може активно да участва в решенията, касаещи собствения му живот и обществото, в което живее. Мавракис поддържа популярен интернет блог, в който често пише на български за събитията в Гърция като алтернатива на пропагандните и напоследък расистки клишета на корпоративните медии. Пълният текст ...
Продължаваме филмовият фестивал "Труд и глобализация", чието първо издание се състоя в началото на 2011 година в социален център "Хаспел". През 2012 година филмовият фестивал ще гостува в Стара Загора през месец юни, а през октомври - в Перник.

Филмовият фестивал цели да представи ситуацията на труда в условията на неолибералната глобализация. По-конкретно да разгледа на езика на киното социалните последствия от деиндустриализацията в първия свят, рамкираща изчезването на ръчния труд в него и географското му изместване в третия свят. Глобализацията на труда е и преход към ново, глобално разделение на, от една страна, страни-потребители и износители на знание и услуги, а от друга, на страни производителки (като Китай и Индия). Този процес не подмина и България.

Характерна черта на този преход е насочването на бизнеса към инвестиране в бързовъзвръщащи се спекулативни финансови инструменти, за сметка нa индустриално производство. Като резултат, индустриалният сектор в първия свят навлиза в криза, а основните производствени мощности са изнесени в по-бедните страни. Това пренасочване е нестабилно, а ситуацията на „финансиализация“ на икономиката се характеризира със задълбаваща се спирала от спукващи се спекулативни балони. Вълните на деиндустриализация се редуват с усилено търсене на нови бързи и краткосрочни печалби, при което икономическите кризи постоянно се изтласкват към нови географски райони, както и напред във времето чрез производството на нови и нови финансови инструменти. Това икономическо казино доведе и до сегашната глобална капиталистическакриза. Деиндустриализацията в Първия свят отваря пространства тип Третия свят в първия (под формата на изчезващата средна класа и разпространяването на градската нищета и гетата).
Пълният текст ...
canlı bahis siteleri