Печат 
19.00 ч., 24 октомври 2013, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8

Катрин Самари е френска икономистка, преподавател в университета Пари-Дофин. Нейните изследвания засягат реалния социализъм, и по-специално случая на Югославия, и т.нар. преход в Източна Европа. Катрин Самари е авторка на книгите "Y
ugoslavia Dismembered " и "Plan, Market and Democracy: the experience of the so-called socialist countries".
Самари е част от френската секция на Четвъртия интернационал.

Катрин Самари ще говори за "Самоуправлението: конкретна утопия". Драматичният край на югославския самоуправленски социализъм не се дължи на твърде много самоуправление, а на недостатъчно самоуправление. Настоящата криза на представителната демокрация не би следвало да отваря вратата за недемократични отговори, а да насърчи задълбочаването на плуралистичните дебати върху провала на „реалния социализъм”, както и на глобализираната капиталистическа система. Няколко урока, извлечени от югославския опит, ще бъдат изходната точка на този дебат.
Joomla SEF URLs by Artio
instagram web viewer instagram profile