Печат 

15.00 ч., 30 юни 2014, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8

Публичен семинар на читателска група

„Маркс и конюнктурата на либералното управление“


Семинарът е последната и публична сбирка от първия етап на работата на читателската група "Маркс и конюнктурата на либералното управление", която се провежда в рамките на проека "Нови леви перспективи".  Въпросите, около които размишляваме на този все още подготвителен етап от груповата работа върху различни Марксови текстове, са свързани със следната хипотеза: Марксовите анализи - независимо дали става дума за "големите" книги или за "малките" вестникарски статии, за "ранния" Маркс или за неговия "зрял" период, след т. нар. "епистемологичен разрив" (Алтюсер) - не престават да интерпелират съвременната мисъл поради винаги живото отношение на самия Маркс към конкретна, актуална ситуация, в която неговите текстове е трябвало да се намесват и да оперират като практически, политически оръжия; иначе казано, може би причината да продължаваме да търсим у Маркс инструменти за анализ на силите, които обуславят нашето настояще, е именно определена способност на неговите текстове да настройват своите теоретични ефекти с оглед на дадена констелация от силови отношения. Оттук и основните въпроси, които структурират това колективно размишление: В какви модалности Маркс мисли актуалността, спрямо какви финални цели, в какви темпорални координати и с помощта на какви понятийни инструменти? На какви практически/политически актуализации на тези инструменти можем да се надяваме днес?ПРОГРАМА

/15.00-15.10/ Момчил Христов: Уводни думи.
 
Панел 1: Проблематизации и актуализации на ранния Маркс
/15.10-15.40/ Николай Велев (Софийски университет): „Към зрялото практическо приложение на някои идеи на младия Маркс“.
/15.40-16.10/ Огнян Касабов (Софийски университет): „Органицизмът на ранния Маркс“.
/16.10-16.30/ Пауза.
 
Панел 2: Марксистки анахроники/теоретични експерименти
/16.30-17.00/ Жана Цонева (Централноевропейски университет, Будапеща): „Бил ли е комунист Хезиод?“
/17.00-17.30/ Ивайло Атанасов (Софийски университет): „Марксист ли е бил Адам Смит?“
 /17.30-17.45/ Пауза. 

Панел 3: Маркс - възможни употреби
/17.45-18.15/ Димитър Божков (Софийски университет): „История и историография по Маркс“.
/18.15-18.45/ Георги Медаров (Пловдивски университет): „Актуалността на ‚По еврейския въпрос‘ в настоящата конюнктура“.
/18.45-19.00/ Пауза. 

/19.00-19.40/ Момчил Христов (Софийски университет): „Теоретична практика и политическа намеса в Марксовия анализ на конюнктурата от 1848-1851 година“.

/19.40-20.30/ Заключителна дискусия.
Joomla SEF URLs by Artio
instagram web viewer instagram profile