Печат 
19.00 ч., 28 ноември 2014, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8

Във връзка със списанието Жената днес – основано през 1936г. в Белград, Югославия като „законен вестник на незаконната Комунистическа партия“ и по-късно като списание на Женския антифашистки фронт – бих искала да подчертая необходимостта от съживяване на женския въпрос извън рамкте на трудовата и семейна политика (Kathi Weeks). Изхождайки от настоящите социо-икономически и екзистенциални условия на жената днес, оформени на първо място от патриархалното и капиталистическо тресавище на неплатен, несигурен, гъвкав женски труд, от една страна, и хетеронормативно, изолирано и, от друга, негъвкаво семейство, основано на „усилията на любовта“, бих искала да отворя дискусия относно възможните (не)работни и (не)семейни социални „утопии“ от женска гледна точка (жената, схваната на първо място като социален субект). Няколко примера от изкуството и литературата в (пост)Югославското пространство, които третират тези въпроси ще бъдат представени като обща основа за обмисляне и сравнение между различните времена и пространства.
 
Йелена Петрович защитава докторат в Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) в люблянския Факултет по хуманитарни науки на тема женското авторство в Югославия през междувоенния период (2009). (Съ)автор на няколко научни статии, конференции по история на изкуството, изложби на съвременно изкуство и интердисциплинарни проекти на (пост)югослвска тематика и (съ)редактор на няколко публикации, посветени на феминизма в (пост)югославското пространство. Член е на феминистката кураторска група Red Min(e)d и понастоящем лектор в Академията за изящни изкуства на университета в Любляна.
Joomla SEF URLs by Artio
instagram web viewer instagram profile