Печат 
19 декември, 2014 г., 19 ч., the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София

Георги Медаров (съставител), Критически погледи към човешките права. София: КОИ, 2014, 320 стр. 

Книгата ще бъде представена от Христо Гьошев, Димитър Вацов и Тодор Христов.

Текстовете в сборника Критически погледи към човешките права, издание по проекта на „Нови леви перспективи,“ с финансовата подкрепа на Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe, проблематизират понятия като „човешки права“, „толерантност“, „култура“, „експертиза“, „бежанска криза“, „малцинства“ и „хуманитарна интервенция“. Тези понятия са променливи, притежават своя история, могат да имат деполитизиращ и атомизиращ ефект, но и да конституират субективности и колективности, да водят до нови форми на политизация. В тази връзка, сборникът се занимава не само с историческите условия и граници на понятията, структуриращи днешните схващания за човешките права, но сочи и към потенциала им за еманципативни борби, чийто залог е бъдещето.

В хронологичен ред, сборникът включва текстове от Костас Дузинас, Никола Гийо, Уенди Браун, Джудит Бътлър, Алана Лентин, Осаму Нишитани, Хана Аренд, Робин Блекбърн, Жак Рансиер, Гаятри Чакраворти Спивак.

Файл за изтегляне:

- pdf версия, онлайн издание, 199 стр. (изтеглете оттук)
Онлайн изданието е съкратено поради ограничения върху авторските права. Ако желаете да се сдобиете с книжното издание се свържете с нас. Изданието е с нанесени корекции на забелязани грешки.


Joomla SEF URLs by Artio
instagram web viewer instagram profile