Печат 
Вече можем да ви предложим в pdf формат изданието на

Georgi Medarov and Jana Tsoneva,
Capital Reforms. Sofia: KOI Books, 2014.

Докладът представя резултатите от изследване, проведено в края на 2014 г. от Жана Цонева и Георги Медаров, с подкрепата на фондация „Роза Люксембург”.

В изследването се проследяват историческите изменения в оправданията на бюджетните съкращения и неолибералните "реформи" в седмичника Капитал от първата половина на деветдесетте години до днес. За Капитал "реформи" не обозначава някаква определена позиция, базирана на абстрактни принципи, а е вградена в исторически конкретни съотношения на сили, политикономически конюнктури и специфични властови битки. Мащабите на емпиричния материал позволяват само скицирането на по-общите тенденции, посочващи флуидността на категорията "реформи". Този момент е видим, например, при описанието на възхода на говоренето за "съдебна реформа" през последните години. Друга посока на изменение на оправданията на съкращенията е изместването им от политико-исторически аргументи (справяне с "тоталитарното наследство") към културно-географски стереотипи за "южните народи". Проследени са и противоречивите функционалности на категории като корупция, популизъм, консенсус, "цивилизационен избор" и "непопуляри мерки"; разривите между отношението към конкретните капиталисти и към абстрактния капитал; конституирането на либерални политически субекти, подкрепящи "реформите" и др. Водещ мотив в изследването е адаптивният характер на оправданията, описанията и рационалността на "реформите", изменящи радикално съдържанието си във времето с цел да запазят "посоката" си.

Файл за изтегляне:

- pdf версия, онлайн издание, 56 стр. (изтеглете оттук)

Изданието е само на английски език.

Приятно четене от Нови леви перспективи и Колектив за обществени интервенции!
Joomla SEF URLs by Artio
instagram web viewer instagram profile