Печат 

09.10. 2015 г., 19.00 ч. the fridge & Хаспел
бул. Мадрид 8, София

Политическата ксенофобия в Европа днес не е ограничена до страните, управлявани от открито ксенофобски партии; тя е политика на ЕС. Тази ксенофобия, насочена срещу неевропейци, захранва и расизма срещу европейци - в частност чернокожите, мюсюлманите, ромите. Затова антирасизмът трябва да се бори не само срещу отявления расизъм и расовите дискриминации, но и срещу държавната ксенофобия и политиките, които расиализират европейските нации.

Възходът на расизма и ксеонофобията в ЕС трябва да бъде разбиран в по-широк контекст: “Крепостта Европа” е и неолиберална Европа. Трябва да разберем как едната логика е свързана с другата, но без да предпоставяме някаква икономическа предопределеност, която не взема предвид ролята на политиката. Необходимо е да сравним и съпоставим различните държави. Как например да разбираме двете страни на днешна Германия - безпощадна към гръцкия народ, но съчувстваща на бежанците?
__________________________

Ерик Фасен преподава в САЩ между 1987 г. и 1994 г. (в университета Брандайс и Нюйоркския университет), както и във Висшето нормално училище в Париж от 1994 до 2012 г. Днес Фасен е преподавател по социология в катедра “Политически науки” и съпредседател на катедра “Изследвания на пола” в Университета Париж-VIII. Неговата работа е съсредоточена върху съвременните политики на пола и расата, в това число ивърху имиграционните въпроси, във Франция, Европа и САЩ - често в сравнителна перспектива. Редовно взема участие във френски публични дебати по проблеми, свързани с неговите изследвания - от еднополовите бракове и равнопоставеността на половете до имиграционната политика и политиките на расата, но също и спрямо развитията на левицата.

Блог на Ерик Фасен:

http://blogs.mediapart.fr/blog/eric-fassin

Преводи на български:

http://www.kultura.bg/bg/print_article/view/17487

http://novilevi.org/publications/217-fassin-antiracism

http://novilevi.org/publications/227-charlie-not-in-our-name

Монографии: L’inversion de la question homosexuelle, Amsterdam (2005, revised and expanded 2008). Le sexe politique. Genre et sexualité au miroir transatlantique, EHESS (2009). Démocratie précaire. Chroniques de la déraison d’État, La Découverte (2012). Gauche: l’avenir d’une désillusion, Textuel (2014). Roms & riverains. Une politique municipale de la race (with Carine Fouteau, Serge Guichard, and Aurélie Windels), La Fabrique (2014).

Сборници и колективни изследвания: De la question sociale à la question raciale? Représenter la société française, La Découverte (2006, co-ed. with Didier Fassin, 2nd ed. 2009). Discriminations. Pratiques, savoirs, politiques, La documentation française (2009, co-ed. with Jean-Louis Halpérin). Genres & sexualités, Elsa Dorlin and Éric Fassin eds., BPI / Beaubourg (2009). Cette France-là, 2 volumes : 1) Sans-Papiers et Préfets. Portraits; 2) Xénophobie d’en haut. Le choix d’une droite éhontée, collectif, La Découverte, 2012.

Joomla SEF URLs by Artio
instagram web viewer instagram profile