Печат 
28 декември, 2015 г., 11.00 ч.
the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София


През 2014 г. направихме читателска група върху ранните политически статии на Карл Маркс с водещ Момчил Христов. Целта ни беше да реконструираме Марксовото схващане за либералното управление през Алтюсеровата категория за конюнктура. В края на 2014 г. организирахме публичен семинар на тема „Маркс и актуалното“, в чийто рамки представихме резултатите.

През 2015 г. продължихме читателската група като прочетохме и обсъдихме първи том на „Капиталът“, с водещи Георги Медаров и Жана Цонева. Този път се стремяхме да реконструираме взаимовръзките между време, тяло и капитал в първи том, като от голямо значение за подхода ни бяха изследванията на Масимилиано Томба. Имайки предвид богатството от повдигнатите от Маркс въпроси в първи том първоначалната ни идея се разшири. Това разширение е отразено и в публичния семинар, който е финалът на тазгодишната читателска група. В докладите са включени и изследвания на текстовете от читателската група през 2014 г. В последна сметка задачата бе да разчертаем поле от възможности за разнопосочни изледователски проекти, вдъхновени от Марксовото наследство.

Четенията са част от усилията ни по възстановяване на интереса към Марксовата мисъл в България в условията на нейното догматично отвърляне след 1989 г. Ако през 2014 г. бяхме вдъхновени от ресурсите, които полемичните текстове на Маркс предоставят за критическо мислене в конюнктура, то през 2015 г. се концентрирахме връху изкованите от него систематични и категориални инструменти, прицелени в динамиката на капитализма. Четенето на „Капиталът“ беше на свой ред опосредено от разбирането, че Марксовите инструменти са динамични и само като такива предлагат възможност за ефективна интервенция чрез конкретен анализ на конкретни ситуации. Също така, обърнахме специално внимание на начините, по които Марксовият анализ опосредява и взаимно оживява нивата на абстрактното теоретично разсъждение и конкретния опит на трудещите се тела.

Заповядайте на еднодневния ни публичен семинар в социален център „Хаспел“, в рамките на който ще бъдат представени резултатите на читателската група и някои от породилите се от нейните дискусии изследователски търсения.


Програма

Откриване: 11:15

Панел I: 11:30-13:00
Момчил Христов: „Маркс и генеалогията на буржоазния морал“
Тодор Христов: „Да работиш до смърт: κонкуренция и сигурност“

Обяд: 13:00-14:00

Панел II: 14:00-15:30
Огнян Касабов: „Производство и телесност: технологичните органи на обществения човек“
Георги Медаров: „Конструирането на телесните граници на натрупването в дискурса на инспекторите”

Кафе пауза: 15:30-15:45

Панел III: 15:45-17:15
Жана Цонева: „Детски и женски труд в Капиталът“
Неда Генова: "Прикачени истории. "Стената" пред Парламента през зимата на 2013/2014"

Кафе пауза: 17.15-17:30

Панел VI: 17:30-19:00
Станимир Панайотов: „Форма на стойността и повторение“
Стефан Кръстев: „Променлив капитал и бързи кредити“

Закриване на семинара: 19:00
Joomla SEF URLs by Artio
instagram web viewer instagram profile