cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън

Нито жив, нито мъртъв, нито дори просто инертен, вирусът е лош враг. Как да се изправим срещу него?

Пълният текст ...

Учените проследиха пътя на SARS-CoV-2 до приемник – диво животно, но трябва да обърнем внимание и на промишленото животновъдство.

Пълният текст ...

Пандемията от коронавирус ни подтиква да преосмислим здравната си политика като цяло. По-конкретно, отново сме принудени да се изправим пред объркващата връзка между държавата, господстващите обществени отношения и общественото здраве.

Пълният текст ...

В условията на глобална пандемия, достъпността на тестовете зависи от много фактори: политически, регулаторни, пазарни. Тя също така е и въпрос на ресурси: финансови и научни. 

Пълният текст ...
От 90-те години насам вярата в „пазара“ беше безспорна. А днес дори пазаруването се превърна в престъпление срещу обществото.

Пълният текст ...
Франко 'Бифо' Берарди щрихира спираловидния срив на социалния ред под въздействието на Ковид-19.
Пълният текст ...

Настоящото изследване на английския историк Едуард Палмър Томпсън, публикувано през 1967 г., разкрива близките отношения между дисциплината и времето в периода на Индустриалната революция в Англия.

Пълният текст ...

ЛИПСВАЩАТА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА В МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

Позиция на инициативата Хората преди печалбите, вкл. Солидарна България и Колектив за обществени интервенции.

Пълният текст ...

Тайната на капитализма е, че няма сигурна връзка между усилия и възнаграждение. Съдбата ни е в ръцете на капитала. Но енергията да се придвижим към по-човечно общество все още зависи от солидарността на обикновените хора.

Пълният текст ...
Еросът абсолютизира не тялото на Другия, а Другия като нещо повече от тяло. Отношение не просто отвъд властовите структури, а дори идентично със самото съзнание за способността ни да ги разрушим.
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile