cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън

Разгарящата се икономическа, социална и здравна криза има дълбоки последици за обществения живот в България, на които трябва да се отговори със спешни мерки. Гласуваният на 22 октомври 2020 г. в парламентарната Комисия по труда, социална и демографска политика Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 053-08-34, предвижда двойно увеличение на сумираното изчисляване на работното време и на извънредния труд с колективен трудов договор (КТД). Видно от мотивите на законопроекта, това увеличение няма връзка с кризисната ситуация, а цели да отговори „на съвременните икономически условия и достигнатото ниво на индустриални отношения в страната, за да се гарантират правата и интересите на страните по трудовото правоотношение“.

Пълният текст ...
От мемоарите на Р.Х. Стоун, "Из африканските гори и джунгли", 1899 г.
Из мемоарите на Р.Х. Стоун, "Из африканските гори и джунгли" (1899 г.), New York Public Library.

Империята – или империите – никога не съществуват във вакуум. Те винаги са предмет на дискусия, на критика, на анализ, както от вътрешноимперски агенти и чужди империи, така и от антиимпериалисти. Дори критици на империята, съзнателно или несъзнателно, използват нейния език и сродни такива (например езика на расизма) в опитите си да я делегитимират. Това есе използва няколко случая от американската история, за да преосмисли връзката между империята, расизма и (нео)либерализма. Пълният текст ...При постъпване на работа шофьорът получава тежкотоварен автомобил, строителят – мистрия, лекарят – стетоскоп, а IT специалистът – компютър. На никой от тези професионалисти обаче не се връчва набор от възможности за защита на трудовите му права. Не го прави работодателят – няма и интерес, не го прави и образователната ни система, защото управляващите отказват да включат трудовите права в учебния план. А колкото и добър специалист да е, служителят е непълноценен, когато е лишен от работническия си щит – възможно е да стане жертва на измама, на експлоатация, на злоупотреба с човешкото му достойство. Традиционните оръдия на труда задължително трябва да бъдат съпътствани от оръдията за трудова защита, с идеи и начини за отстояване на интересите на работещите.

Синдикализацията е най-ефективната защита на правата на хората на труда пред работодателския произвол, а също и най-доброто оръжие за извоюването на повече права и придобивки, по-добър стандарт на живот и по-удовлетворяваща работа. Искрено се надяваме, че настоящата брошура ще даде кураж на читателите да се синдикализират и борят за правата си. Тези права отразяват баланса на силите и са уязвими към атаки, ако бъде разпокъсана солидарността между работниците, която е и източникът на тяхната сила.

Ваня Григорова, Пътеводител за защита на работното място: Конкретни казуси, права, самоорганизация. София: КОИ, 2020.

Файл за изтегляне:
- pdf версия, онлайн издание, 62 стр. (изтеглете оттук)

Приятно четене!


Едновременният колапс на политическия процес и управлението на страната принуди хората да излязат на улицата с риск за своето здраве , за да поискат неща от първа необходимост, включително правото да не стават жертва на полицейско насилие.
Пълният текст ...
Ангария

Отворено писмо до Международната организация на труда и Европейската Комисия от Солидарна България, Колектив за обществени интервенции, Диверсия и Документални.
Пълният текст ...

 Снимка Martin Fisch/flickrВсяка година петдесет и няколко годишните Камен и Лиляна прекарват по около шест месеца в бране на зеленчуци в Англия. За двамата земеделски работници карантината, наложена от коронавируса, не е причина да си останат у дома.

Пълният текст ...
Втората част на скорошната статия от американския философ, посветена на радикалната критика, която Хегел отправя към капитализма като системно уязвяващ човешкото достойнство. Пълният текст ...
Георги Маринов, научен сътрудник в катедра Генетика на Станфордския университет и автор на добилата голяма популярност обзорна статия за пандемията „Коронавирусни размишления“, отговори на няколко въпроса от екипа на КОИ, които Жана Цонева му зададе.
Пълният текст ...

 

 Sheffield's Women of Steel, Flickr: Tim Dennell


Кризата с коронавируса разкрива, че едно друго общество е възможно. Но е спорно дали при сегашните условия то ще бъде по-добро.

Пълният текст ...

Големият американски философ за това как Хегел изненадващо може да ни помогне да осмислим противоречията на капитализма днес – отвъд материалните неравенства към проблема за човешкото достойнство.

Пълният текст ...
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile