cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън

1. В ерата на остоковяването на изкуството, Djordjano е неинтегрируемият остатък, съпротивляващ се на интеграция в логиката на капитала. Защото:

2. Зад него не стоят индустрията, инвестиции, ПР-и, импресарии, режисьори, школи по музика и пр. Културната революция на Djordjano е ансамблов, практически ефект на съвкупната потребителска практика, а не резултат от предзададено намерение на даден ПР.; Следователно,

3. Актуализацията на господстващaта повеля за субектност в капитализма ( =“the self-made man”) е единствено възможна от позицията на остатъка.  И понеже не е капиталистически продукт,

4. Djordjano е ренесансов творец: той е реалистичен и непосредствен. Никакви филтри не „поправят“ гласа му. И също като ренесансовите художници, неговата революция се актуализира в почти незабележими експлозии в техниката на изпълнение на безкрайна серия повтарящи се произведения. Но за разлика от публиката на ренесансовите художници,

5. Djordjano е прометейско-демократичен: той откъсна пеенето от неговите „квалифицирани“ носители и го ръкоположи като достъпно за неексперти. Творецът Djordjano е потребител като всички нас, потребител на поп-култура: неговото творчество е възможно единствено като миметиране на нейните кодове. Но в акта на повторение на тези кодове Djordjano освобождава попа от неговите политестетически ограничения. Следователно,

6. Djordjano унищожава „естествените йерархии“ между високо и ниско изкуство (срв. „Какво значи да можеш да пееш?“). Той необратимо разруши предела, разделящ активния-компетентен творец от пасивната публика. И като ефект,

7. Djordjano еманципира публиката, защото тя знае, че съгласно "естествените йерархии" в изкуството той не може да пее, но въпреки това го харесва. Затова,

8. Djordjano е поп-певец, но неговата радикална сингуларност посочва към нещо извън попа като музикален стил.

9. Поп-музиката започва да става вярна на понятието си: масова не защото е продукт за пасивна употреба на продуктите на културната индустрия, където потребителят на изкуство е включен само като инертен консуматор, а като радикална поп-улистка включеност на масите в живота на самото произведение.

10. Djordjano е популист, но не и националист. Той често ситуира клиповете си в национални културни обекти като Стария град на Пловдив, но радикалното несъответсвие между пространството и съдържанието на песните измества картонената любов към родината, изисквана от господстващите държавни идеологически апарати с романтическата любов (вагнерианска, по силата на своята невъзможност).

11. Критическата теория на популярната култура досега само укротяваше света, описвайки го като инертен, и, подобно на отхвърляната от нея популярна култура, само го опяваше. Всъщност, критическата теория не забелязваше как този свят се променя в действителност благодарение на критическите компетенции вложени в праксиса на еманципирания масов зрител-творец.

Joomla SEF URLs by Artio
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile