cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън


Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

 

Административен договор: BG05SFOP001-2.009-0165-C01

 

Проект: „е-ГЛАС!”

Проектът предвижда създаване на иновативна гражданска платформа, даваща възможност на младите хора за участие в процесите на формулиране и мониторинг на законодателствата на страната. Ще бъде разработен механизъм за осъществяване на мониторинг от младите хора при обсъждане на предложения за нормативни документи, който ще отчита новите тенденции в комуникациите. На основата на механизма, ще бъде разработена онлайн платформа, която да отразява мненията на целевата група и да ги обработва и систематизира на базата на математически принципи и модели. Платформата ще бъде web базирана.

С успешното изпълнение на проекта се удовлетворява потребността от създаване на условия за активното включване на младите хора при формиране на политики и даване на предложения за законодателни промени. Проектът ще подпомогне работата на държавната администрация и органи за активно включване на обществото в процесите на създаване на закони, които да отразяват потребностите, идеите и проблемите на гражданите.

Основната цел на проекта е създаване на механизъм за участие на младите хора в процеса на разработване и контрол на законодателството на държавата, като част от партньорското управление с гражданите на Р България.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта допринасят за имплементиране в уpправлението на страната на добри практики и модели, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателство. Като резултат от проекта ще бъде разработен механизъм за осъществяване на мониторинг от младите хора при обсъждане на предложения за нормативни документи чрез web

базирана платформа.

Резултатите се постигат чрез:

Проучвания и анализ на практики и модели.Разработване на база данни

Съвместни дейности между държавните органи със законодателна инициатива и НПО

Разработване на механизъм за осъществяване на мониторинг

Разработване на онлайн платформа

Популяризиране на проекта и неговите резултати

Анализ на резултатите и препоръки

 

Обща стойност на проекта: 89 748,00 лв.

 

Безвъзмедна финансова помощ: 100 %, от които

85% (76 285,80 лв.) от Европейския социален фонд и 15% (13 462,20 лв.) национално финансиране.

 

Проектът се изпълнява от Фондация „Приказка за пътя” в партньорство със Сдружение „Колектив за обществени интервенции”.

                             

 

Joomla SEF URLs by Artio
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile