cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
19.00 ч., 17 април 2013, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8


Миладина Монова ще представи своето изследване на промените в домашнаата икономика на Прилеп и как те отразяват промени в социалните и ритуални отношения. В тежките икономически условия бивши заводски работници, които сега работят без договор, често в сивата икономика, се оттеглят в домакинската икономика и поради това разчитат на роднински и приятелски връзки дори повече отколкото при социализма. Отглеждането на тютюн е сезонна дейност, с която са заети повечето домакинства в Прилеп. Но това не е просто икономистки отговор на цикличното социално изискване за суха пара. Запитани за какво харчат парите си, главите на домакинства системно поставят ритуални празненства сред първостепенните приоритети. Въпреки това те не искат да намалят броя на тези празненства, които те определят като „неизбежни” и „скъпи.” Казват, че човек може да отложи плащането на сметките, но не и важен празник от календара като Слава, Коледа или Великден. Една от причините все повече семейства в Прилеп да съчетават работа без договор или в завода с домашно отглеждане на тютюн е, че се налага да инвестират повече в ритуални дейности. Домакинствата трябва да събират пари за ритуали, които на свой ред осигуряват социални връзки, които дават достъп до работа.

Миладина Монова е доктор по социална антропология от EHESS, Париж. Асоцирана е към института за социална антропология Макс Планк в Хале.
Joomla SEF URLs by Artio
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile