cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
19 ч., 6 август 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Семинар с Росен Джагалов: Културните взаимоотношения между Втория и Третия свят в периода 1950-1990


Този неформален разговор с Росен Джагалов ще бъде посветен на историята на културните взаимоотношенията между Втория ("нашия") и Третия свят, в периода на тяхното съсъществуване (1950-1990), преди, а и след това. Реконструкцията на тази история ще ни помогне (1) да открием източниците на постколониалната теория в трудовете на такива леви мислители от началото на 20 в. като Роза Люксембург, Ленин, Троцки и Грамши и практиките на Коминтерна и многонационалната съветска държава от 1920-те години и (2) да обсъдим приложелнията на тази теория към бившите социалистически общества.

Рoсен Джагалов е историк на левите движения и тяхната култура през 20-ти в., а през 21-ви и участник в едно-две от тях. Написва дисертацията си The People's Republic of Letters: towards a Media History of Socialist Internationalism като докторант в катедра по сравнително литературознание на Йелския университет. Понастоящем преподава в програмата по история и литература в Харвард.

Още от Росен Джагалов:

Антипопулизм постсоциалистической интеллигенции

Reflections on Occupy Harvard
Joomla SEF URLs by Artio
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile